Al het nieuws

Uitslag stemming Noordgastransport

Aan de leden werkzaam bij Noordgastransport

Beste mensen,

Op woensdag 25 november jl. hebben wij het eindbod van jullie werkgever met jullie besproken en hebben leden hierover gestemd. Degenen die hier niet bij aanwezig konden zijn, hebben tot en met afgelopen vrijdagmiddag kunnen stemmen.

Een nipte meerderheid van de leden heeft voor het eindbod en de structurele loonsverhoging van 0,25% per 1-1-2021 gestemd waarmee het definitief is en de nieuwe cao een feit. Wij hebben dit gister aan jullie directie laten weten en ook een paar punten besproken die volgens ons niet juist in het eindbod stonden. De volgende twee punten zijn dan ook nog aangepast:
  1. De RVU-regeling die is afgesproken geldt niet voor alle medewerkers zoals nu in het eindbod staat. Maar alleen voor die medewerkers die onder de cao vallen. Los hiervan kan een werkgever ook met zijn werknemers die niet onder de werkingssfeer van de cao vallen een RVU-regeling op vrijwillige basis afspreken.
  2. In het eindbod staat dat werkgever en werknemer wederzijds akkoord moeten zijn met deelname aan de regeling. Dit is zo, maar werkgever mag een aanvraag alleen weigeren op basis van zwaarwegende redenen.

Vakbondscontributie
Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat de leden hun vakbondscontributie kunnen aftrekken via de WKR. Het is natuurlijk wat kort dag nog om het voor dit jaar te regelen. Wanneer jullie er dit jaar nog gebruik van willen maken, zorg er dan voor dat de contributiebrief voor 24 december bij Natascha Hemmes is ingediend. Je kunt jouw contributiebrie opvragen via MijnCNV: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/kortingen/belastingvoordeel-contributie

We hopen julllie zo voldoende geinformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben, laat het je bestuurder of kaderleden Els en Peter weten.

Met vriendelijke groet,

Marit Wagenmakers
m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl
06-51203485