Uitnodiging ledenraadpleging na 2e cao ronde Kemira

Op 21 maart spraken vakbonden een tweede keer met jullie werkgever over de nieuwe Kemira cao. Jullie directie reageerde op onze voorstellen en lichtte hun voorstel voor de senioren- en 85%-dagen toe. Op basis hiervan gaan FNV en CNV gezamenlijk terug naar onze achterban om te horen wat jullie, onze leden, van de voorstellen vinden. Laat ons weten wat jij vindt en kom ook naar één van de bijeenkomsten op donderdag 31 maart.

In de bijlage vinden jullie de gezamenlijke nieuwsbrief van CNV en FNV. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe de cao onderhandelingen verlopen en hoe Kemira op onze voorstellen heeft gereageerd.

Wij nodigen jullie daarnaast uit voor een van ledenraadplegingen op 31 maart 2022. Deze worden gehouden op:

Europoort: kantine

  • Donderdag 31 maart van 11:00-12:00 uur

Botlek: aquarium

  • Donderdag 31 maart van 14:00-15:00 uur
  • Donderdag 31 maart van 15:00-16:00 uur

Wat is de reden van de ledenraadpleging?


Kemira heeft een voorstel gedaan inzake de seniorendagen en 85% dagen dat wij graag met jullie willen bespreken.

Seniorendagen


Waar je nu met 64, 65 en 66 jaar 8 seniorendagen per jaar (10 bij volcontinue) toegekend krijgt op basis van de coulanceregeling, wil Kemira deze 8 (of 10) dagen bij 65 en 66 niet meer toekennen. Het totaal aan seniorendagen tot en met 64 jaar zoals nu in de cao is opgenomen, wil jullie directie herverdelen tot aan de AOW leeftijd in overleg met de vakbonden.

85% dagen
Voor de 85% dagen geldt dat op basis van de coulanceregeling bij 64, 65 en 66 jaar 36 dagen per jaar toegekend wordt. Kemira wil dit veranderen naar 10 dagen bij 65 en 10 dagen bij 66 jaar. Ook hierbij wil jullie werkgever met ons praten over een herverdeling van deze 85% dagen.

Vervolg cao overleg 7 april


Wij rekenen op een goede opkomst op 31 maart a.s., zodat wij jullie directie duidelijk kunnen maken wat onze achterban vindt, wanneer wij het cao overleg vervolgen op 7 april. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het vervolg van de onderhandelingen. Collega's die geen lid zijn van de vakbond zijn ook welkom, dus nodig jullie collega's ook uit.

Geef je mening op de cao-pagina


Kun je niet aanwezig zijn bij een van de drie sessies, maar wil je wel jouw mening geven? Dan kan dan altijd ook via onze cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-kemira/
Ook niet-leden kunnen aangeven wat zij vinden. Maar een e-mail sturen naar d.kraan@cnvvakmensen.nl kan uiteraard ook.

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Micky van Loon
Bestuurder CNV Vakmensen

en

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads