Al het nieuws

Stem over onderhandelingsresulaat nieuwe cao Kemira

De vakbonden en Kemira zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe cao Kemira per 1 januari 2022. In de bijlage is dit resultaat opgenomen. Geef je stem uiterlijk op 6 mei en geef aan of je wel of niet akkoord bent met een nieuwe cao.

De afgelopen maanden hebben CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en de Unie onderhandeld met Kemira om de cao voor 2022 voor jullie af te sluiten. Op een aantal punten hebben we elkaar kunnen vinden, op een aantal niet. Op 7 april hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt. Wij zijn ruim binnen het mandaat gebleven dat we in de laatste achterbanraadpleging met jullie hebben afgestemd en menen dat dit resultaat het maximaal haalbare is. Daarom leggen wij dit met positief stemadvies aan onze leden voor. 

Digitale ledenbijeenkomst
Wij nodigen jullie uit voor een digitale ledenbijeenkomst met FNV en CNV Vakmensen op dinsdag 19 april om 15.30 uur. Tijdens deze ledenbijeenkomst zullen wij het resultaat met jullie bespreken en is er ruimte voor jullie vragen. Meld je vooraf aan voor deze ledenbijeenkomst via Iris (voor FNV-leden) iris.vanderveen@fnv.nl of Diana (voor CNV-leden) d.kraan@cnvvakmensen.nl, zodat je de link ontvangt om te kunnen inloggen. Bij onvoldoende belangstelling zal de digitale ledenbijeenkomst niet doorgaan en kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met Iris of Diana, indien jullie vragen of opmerkingen hebben.

Stemmen tot en met 6 mei 2022
De leden van de vakbonden stemmen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Kemira vanaf 1 januari 2022. Stem door de stemknop te gebruiken die bij deze nieuwsbrief meegestuurd is. Stemmen kan vanaf nu tot en met vrijdag 6 mei. Hierna zal de uitslag van de stemming gedeeld worden met de leden en Kemira.

Wat hebben we afgesproken in de nieuwe cao?
Hieronder de belangrijkste punten. Het gehele onderhandelingsresultaat is als bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief.

  • Looptijd: 12 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • Loon: De loonschalen en feitelijke salarissen worden per 1 januari 2022 (dus met terugwerkende kracht) structureel verhoogd met 3,5%. In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat Kemira een openingsbod had gedaan van 2,2%, maar dat er nog wel ruimte zat. Dat is gebleken nu we een verhoging van 3,5% hebben kunnen overeenkomen. Deze 3,5% loonsverhoging blijft weliswaar achter bij de inflatie, maar is substantieel hoger dan de gemiddelde loonsverhoging in de chemie in het eerste kwartaal van 2022 (ca 2,7%) én valt binnen het mandaat.
  • Senioren- en 85% dagen: Over de senioren- en 85% dagen hebben we geen concrete afspraken kunnen maken voor in de nieuwe cao. Wel zal de coulanceregeling zoals die nu geldt, blijven gelden tot en met 31 december 2022.
  • Rouwverlof: Verlof bij overlijden wordt aangepast. Bij het overlijden van een partner of (pleeg)kind kun je maximaal 10 dagen verlof opnemen. Bij het overlijden van een (schoon- c.q. stief-)ouder, (stief-)broer, (schoon- c.q.stief-)zus of zwager kun je maximaal 4 dagen verlof opnemen. Deze 10 of 4 dagen kunnen flexibel opgenomen worden, maar wel binnen 12 maanden na de maand van overlijden.
  • Ouderschapsverlof: Bij het opnemen van ouderschapsverlof betaalt Kemira maximaal 26 weken de pensioenopbouw tot 100%, mits de werknemer zijn/haar premiedeel betaalt.
  • Tenslotte zijn de protocolafspraken over de fiscale verrekening van de vakbondscontributie, de participatiewet en de werkgeversbijdrage verlengd.
Aan jullie leden nu de mogelijkheid om te stemmen! Doe dit voor 6 mei 2022. Heb jij een collega die wel wil stemmen, maar nog geen lid is? Maak hem/haar dan lid en ga dan naar https://www.cnv-ledenwerven.nl/ en ontvang zelf een vvv-bon of bioscoopbon en een USB-stick voor je telefoon (Android en iOS).

Meepraten op website CNV Vakmensen
Wist je trouwens al dat op onze https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-kemira/ je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen? Je hoeft hiervoor geen lid te zijn bij CNV Vakmensen. Je kunt ook altijd één van ons met jouw vragen of opmerkingen benaderen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Micky van Loon en Diana Kraan, vakbondsbestuurders CNV Vakmensen

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads