Al het nieuws

Nieuw cao overleg Kemira van start

De cao Kemira liep tot en met 31 december 2021. Op 3 februari hebben de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie het eerste cao overleg gevoerd voor een nieuwe cao met jullie werkgever Kemira. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe dit overleg is verlopen.

Gezamenlijke voorstellenbrief FNV en CNV Vakmensen


Om een nieuwe cao af te spreken per 1 januari 2022 hebben wij onze leden geraadpleegd over wat belangrijk is voor de nieuwe cao. Aan de hand van deze input en het arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV en CNV Vakmensen is de voorstellenbrief tot stand gekomen. Deze is in de bijlage toegevoegd. Zoals jullie kunnen zien is dit een gezamenlijke voorstellenbrief. De onderwerpen die FNV en CNV willen bespreken aan de cao tafel zijn nagenoeg gelijk. Daarom is gekozen om beide voorstellenbrieven samen te voegen en er één brief van te maken. Bovendien is de samenwerking tussen FNV en CNV uitstekend en denken wij dat we samen meer kunnen bereiken. De gezamenlijke voorstellenbrief hebben wij in het cao overleg toegelicht.

Geen concrete voorstellen Kemira


Helaas had jullie werkgever wederom geen concrete voorstellen op papier gezet. Net als bij de start van de vorige cao onderhandelingen heeft Kemira uitgesproken de werkgelegenheid in de Botlek en Europoort te willen behouden door aantrekkelijk te blijven als werkgever en de (personeels)kosten onder controle te houden. Eveneens wil jullie werkgever praten over het aantal seniorendagen en de verdeling hiervan. Zonder concreet voorstel van werkgeverskant valt er niets te onderhandelen, dus het is aan jullie werkgever om hier specifieker in te zijn.

Resultaten 2021 en verwachting 2022


Kemira heeft de vakbonden wel bijgepraat over de resultaten van 2021. Ons is verteld dat de stijgende gas- en energieprijzen leiden tot hogere kosten voor Kemira Botlek en Europoort. De kosten per ton product zijn hierdoor en door tekorten aan grondstoffen en logistieke problemen gestegen. Diverse geplande projecten zijn uitgesteld of geannuleerd. Voor 2022 verwacht Kemira dat de marges onder druk blijven staan als de energieprijzen hoog blijven en de verkoopprijzen van de producten niet evenredig meestijgen.

Deelname RVU


In de vorige cao is de mogelijkheid om deel te nemen aan de RVU afgesproken. Kemira heeft ons geïnformeerd dat er inmiddels 12 aanmeldingen zijn om eerder te stoppen met werken. Het doet ons deugt dat er al zoveel aanmeldingen zijn. Deze hard bevochten afspraak hebben we niet voor niets gemaakt, zo blijkt.

Vervolgoverleg


Op 21 maart staat het vervolgoverleg gepland. Dan zullen we merken of jullie werkgever met concrete voorstellen komt en wil onderhandelen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Samen sterk bij Kemira


Zorg dat we samen sterk staan bij Kemira. Met hoe meer leden wij zijn, hoe sterker onze positie aan de onderhandelingstafel is. Schrijf je collega als vakbondslid in die nog geen lid is via https://www.cnv-ledenwerven.nl/

Meepraten op website CNV Vakmensen


Wist je trouwens al dat op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-kemira/ je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen? Je hoeft hiervoor geen lid te zijn bij CNV Vakmensen.

Je kunt ook altijd een van ons met jouw vragen of opmerkingen benaderen.

Namens de FNV en CNV cao onderhandelingsdelegatie,

Jan Jaap Maarsen, FNV kaderlid en Iris van der Veen, bestuurder FNV Procesindustrie
en
Diana Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584, E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads