CNV leden stemmen unaniem in met nieuwe cao Kemira

Begin april hebben Kemira en de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt dat we aan jullie hebben voorgelegd. Tot en met 6 mei jl. kon er gestemd worden. De uitslag was eensgezind; alle leden konden zich vinden in het resultaat.

Afspraken in de nieuwe cao in vogelvlucht

De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 en de lonen worden per 1 januari 2022 met 3,5% verhoogd. Over de senioren- en 85% dagen hebben we geen overeenstemming bereikt voor in de nieuwe cao. Wel zal de coulanceregeling zoals die nu geldt (het aantal senioren- en 85% dagen bij de leeftijd van 64 gelden ook bij 65 en 66 jaar), blijven gelden tot en met 31 december 2022.

Het rouwverlof wordt aangepast. Bij het overlijden van een partner of (pleeg)kind kun je maximaal 10 dagen verlof opnemen. Bij het overlijden van een (schoon- c.q. stief-)ouder, (stief-)broer, (schoon- c.q.stief-)zus of zwager kun je maximaal 4 dagen verlof opnemen. Deze 10 of 4 dagen kunnen flexibel opgenomen worden, maar wel binnen 12 maanden na de maand van overlijden.

Bij het opnemen van ouderschapsverlof betaalt Kemira maximaal 26 weken de pensioenopbouw door. De vakbondscontributie kan wederom fiscaal vriendelijk verrekend worden, zodat jullie een gedeelte van de vakbondscontributie terugbetaald krijgen.

Zonder jullie kunnen we niets!

Graag willen we jullie bedanken voor jullie input en jullie stem. We zijn er voor jullie, maar zonder jullie input kunnen wij niet! We zijn blij dat er een nieuwe cao is voor de medewerkers. Wist je trouwens al dat op onze https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-kemira/ je het hele cao-traject kunt volgen en de mogelijkheid hebt om vragen en opmerkingen te plaatsen? Je hoeft hiervoor geen lid te zijn bij CNV Vakmensen.

Heel graag zouden we meer in contact blijven om te weten wat er speelt binnen de organisatie, zodat we hier iets in kunnen betekenen voor jullie. Wil jij nog een actievere rol spelen namens CNV Vakmensen of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Neem dan contact met ons op of ga naar https://www.cnv-ledenwerven.nl/, maak je collega lid en ontvang zelf een vvv-bon of bioscoopbon en een USB-stick voor je telefoon (Android en iOS).

 

Vragen? Neem gerust contact op!

Met vriendelijke groeten,

Diana Kraan en Micky van Loon, vakbondsbestuurders CNV Vakmensen

m.vanloon@cnvvakmensen.nl