Update cao-overleg contractcatering, hospitality en inflight

Dinsdag 9 april zijn er onderhandelingen geweest over de cao voor de contractcatering, hospitality en inflight. Deze gesprekken vinden plaats via twee tafels, namelijk de Inflighttafel en de zogenoemde brede tafel.

Het goede nieuws is dat partijen er voor wat betreft de inflight met elkaar uit zijn gekomen. Aan de brede tafel is dat nog niet gelukt. Over een aantal laatste punten hebben de werkgevers nog onderling overleg te voeren. Donderdag 11 april laten werkgevers hun standpunt hierover weten aan de vakbonden. Afhankelijk hiervan kan dit leiden tot een resultaat aan de brede cao-tafel of niet.

Omdat de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in contractcatering, hospitality en inflight in één cao staan, is er pas sprake van een onderhandelingsresultaat (én nieuwe cao) als op alle onderdelen instemming is. Zolang die er niet is, kunnen we de inhoud ervan nog niet met je delen, want die kan namelijk nog wijzigen. Wij realiseren ons dat iedereen wil weten waar die aan toe is, maar met deelinformatie volgt er naar ons idee alleen maar meer onduidelijkheid. We vragen daarom nog wat geduld van je.

Vragen?

Als je hier vragen over hebt, kun je bij mij terecht. Of kijk en reageer op de cao-pagina.

Job Marskamp
Onderhandelaar CNV
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnv.nl