Start cao-onderhandelingen Contractcatering

Op 1 april 2024 loopt de huidige cao af. Dit betekent dat we in januari weer beginnen met formeel onderhandelen. We hebben de afgelopen periode al wat verkennende gesprekken gevoerd om wat voorwerk te doen. Daarnaast wil ik je jou vragen om een korte enquête in te vullen om zo de inzet van CNV Vakmensen te bepalen.

Uiteraard is het verbeteren van de koopkracht van medewerkers één van de belangrijkste gespreksonderwerpen. De formele onderhandelingen beginnen officieel voor de catering én de inflight op dinsdag 16 januari 2024.

Deze enquête kan je invullen tot 31 december.

Op basis van de input van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen wordt vervolgens een voorstellenbrief opgesteld.

Overig nieuws

Per 1 januari 2024 komt er een nieuwe structuur voor de stichtingen contractcatering. De Vakraad en OCC worden opgeheven en de activiteiten van die stichtingen worden formeel uitgevoerd door stichting FBA maar met als werktitel Vakraad. Er komen twee commissies onder het bestuur te hangen. Dit zijn de financiële commissie en onderwijscommissie. Tot slot is er het overleg Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid waar de leden van de onderhandelingsdelegaties van werkgevers en werknemers elkaar periodiek ontmoeten.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 445 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn er tot en met oktober 2023 205 aanvragen voor de RVU goedgekeurd. Er zijn vijf aanvragen die alleen nog wachten op een getekende werkgeversverklaring ten behoeve van definitieve toekenning. Op deze website vind je meer informatie over de RVU.

Cao-online

Op de cao-pagina kun jij vanaf nu ook jouw ideeën plaatsen voor de nieuwe cao en je kunt je collega's vragen om dat ook te doen of om te stemmen op jouw ingebrachte idee, je vragen stellen, reageren en het hele cao-traject straks volgen. Sla de cao-pagina op als favoriet en je hebt hem altijd bij de hand.

Job Marskamp
Cao-onderhandelaar

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error