Stand van zaken onderhandelingen Contractcatering/Hospitality

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart 2022 werken we aan een nieuwe cao met afspraken voor verschillende groepen medewerkers. De huidige werknemers die nu vallen onder de cao contractcatering en (nieuwe) werknemers die in de contractcatering én horeca werken. Dit wordt dan de cao Hospitality met een bredere werkingssfeer dan de huidige cao Contractcatering. Sociale partners hebben naast de gesprekken over de hele cao gelijktijdig ook gesprekken over de specifieke situatie en arbeidsvoorwaarden voor de tak Inflight.

Stand van zaken

Na een aantal onderhandelingsrondes te hebben gehad, is het tijd om aan te geven waar we nu staan. Op 7 maart 2022 hebben werkgevers en de vakorganisaties met elkaar gesproken over het arbeidsvoorwaardenpakket voor huidige medewerkers in de contractcatering en de (nieuwe) medewerkers in de Hospitality. Over het Hospitality-pakket zijn we er wel zo’n beetje uit. Zij werken met een jaaruren-systematiek en krijgen bovenop de loonsverhoging in de horeca-cao (3,4% en 2%) een pluspakket met daarin onder andere hogere reiskosten, beoogde generatiepact-regeling van 80%-92,5%-92,5%, vervallen van wachtdag bij ziekte en een lagere afdracht sociale fondsen.

Voor de huidige medewerkers in de Contractcatering willen vakorganisaties dat er een keuzevrijheid komt om over te stappen naar het Hospitality-pakket. Werkgevers wilden dit niet maar lijken hier nu wel in mee te zullen stemmen. Werkgevers zijn ook akkoord met een persoonlijke toeslag voor de medewerkers die de overstap naar de Hospitality maken om zo het verschil in arbeidsvoorwaarden te compenseren.  

Voor de huidige werknemers in de bedrijfscatering die niet overstappen, blijft de huidige cao van toepassing. Waar vakorganisaties en werkgevers het nog niet over eens zijn, is de loonsverhoging. Vakorganisaties vragen een hogere collectieve loonsverhoging voor deze groep. Werkgevers willen dezelfde collectieve loonsverhoging voor medewerkers in de Contractcatering en Hospitality. Ook over de duur van de cao zijn we er nog niet uit; werkgevers stellen een looptijd voor van 21 maanden en vakorganisaties willen óf een jaarcontract óf 21 maanden afhankelijk van het totaalpakket. Op 14 en 21 maart 2022 onderhandelen we verder over een nieuwe sector-cao. Voor de Inflight staat er een derde onderhandelingsronde in de agenda op maandag 21 maart 2022. In de bijlage kan je nog een update vinden van de stand van zaken van de onderhandelingen voor de Inflight.

Komen we er in de komende gesprekken niet uit met elkaar, dan is er een reële mogelijkheid dat er géén sector-cao meer komt voor de Contractcatering en Hospitality. Werkgevers hebben namelijk het voortbestaan van werkgeversvereniging Veneca verbonden aan het realiseren van de cao Hospitality.  

Uitnodiging Congres

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie een uitnodiging gekregen voor het congres van 11 april 2022. Hier onder nog even een herinnering.  

Sociale partners organiseren maandag 11 april 2022 het congres ‘Van catering naar hospitality: samen verder’. Voor dit congres nodigen we medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers uit om te vertellen over de actuele ontwikkelingen in de sector én de vernieuwde cao. Wij zijn benieuwd wat jij daar van vindt? Werk jij in de contractcatering of in de horeca bij een contractcateraar? Dan ben je van harte welkom op maandag 11 april van 10.30 - 17.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht. Deelname is kosteloos, je krijgt een lunch en borrel en jouw reis- en parkeerkosten worden vergoed. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om doorbetaald verlof aan te vragen bij jouw werkgever. Doe je mee? Meld je dan snel aan door mij een mail te sturen.

Meepraten en reageren

Wat vind jij van de stand van zaken in de onderhandelingen voor de Contractcatering/Hospitality en de Inflight? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Job Marskamp
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 90 98 65
E  j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads