Leden akkoord met nieuwe cao Contractcatering

Na een lang traject van onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de Contractcatering, Hospitality en de Inflight hebben we het bereikte onderhandelingsresultaat in april ter stemming aan de leden voorgelegd. De leden konden stemmen tot en met 1 mei 2022.

Uitslag stemming

De leden van CNV Vakmensen hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. Ook de leden van FNV Catering en de Unie konden zich er in vinden. De werkgeversverenigingen Veneca en VOCC waren al eerder akkoord. Nu er instemming is, kan de salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 april worden geregeld. Cao-partijen gaan met de tekstuele wijzigingen aan de slag en zodra de tekst van de nieuwe cao gereed is, zal ik deze naar jullie toesturen.

Toekomstbestendig

Door de werkingssfeer van de cao Catering te verbreden, wordt de werkzekerheid van medewerkers in de Catering, Hospitality en Inflight vergroot. Collega’s binnen één bedrijf die tot nu toe onder verschillende cao’s werkten, vallen voortaan allemaal onder de nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk medewerkers op diverse locaties te laten werken en het aantal contracturen te verhogen.

De belangrijkste cao-afspraken zijn

Deel A – Huidige medewerkers die nu al vallen onder de cao Contractcatering

 • De garantie dat je kunt blijven werken onder de bepalingen van de huidige cao Contractcatering.
 • Een loonsverhoging van 3,4% per 1 april en 2% per 1 januari 2023 en een eenmalige bruto uitkering van € 325 naar rato van de omvang van het dienstverband.
 • De mogelijkheid om de overstap te maken naar deel B. Hierbij wordt de waarde van de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. Een aantal dingen veranderen: een 38-urige werkweek, soms werken op meerdere plekken, een verbeterde reiskostenregeling en de toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen en pensioenopbouw. 

Deel B – Nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog onder de cao Horeca werken

 • De basisregeling is de cao Horeca met een 38-urige werkweek, aangevuld met een aantal gunstige regelingen rondom onder andere loondoorbetaling bij ziekte en jeugdlonen.
 • De loonsverhoging conform de cao Horeca: 3,4% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023.
 • Een reiskostenregeling met een vergoeding van 19 cent per km tussen 10-40 km.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen en pensioenopbouw.
 • Als je overstapt van deel A naar deel B ontvang je de eenmalige vergoeding eerder.

Inflight medewerkers

 • Voor bestaande en nieuwe medewerkers gelden de ongewijzigde bestaande bepalingen uit de huidige cao Contractcatering.
 • Een loonsverhoging per 1 april 2022 van 3,4% en per 1 januari 2023 2,6%.
 • Per 1 oktober 2022 komt er een nieuwe sector brede reiskostenregeling in plaats van de verschillende bedrijfsregelingen. De vergoeding is 19 cent tussen 10-40 km. Indien je oude regeling beter was, ontvang je een jaarlijks te indexeren persoonlijke toeslag.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 95% van je inkomen en pensioenopbouw.
 • De mogelijkheid om per jaar tot maximaal 16 extra Arbeidsduurverkorting (ADV-dagen) te kopen.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Contact

Mocht je nog vragen hebben aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl