Laatste onderhandelingsronde

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we aan een nieuwe cao met afspraken voor verschillende groepen medewerkers. De huidige werknemers die nu vallen onder de cao Contractcatering en (nieuwe) werknemers die in de Contractcatering én Hospitality werken. Sociale partners hebben naast de gesprekken over de brede sector-cao gelijktijdig ook gesprekken over de specifieke arbeidsvoorwaarden voor de tak Inflight.

Laatste onderhandelingsronde

Woensdag 30 maart 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties een laatste keer gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de Contractcatering, Hospitality en de Inflight. Op de agenda van de sector-cao stonden de resterende punten waar we nog met elkaar uit moesten komen. Zo hebben we het gehad over de juridische kant bij een overgang van de Contractcatering naar de Hospitality en de ruimere omschrijving van de (werkzaamheden van de) sector. Ook de uitwerking van een nieuw functiehuis voor de Hospitality, toekomst van scholing & ontwikkeling (OCC), generatiepactregeling en de omschrijving van de ORT in de Partycatering zijn besproken.

Bij de Inflight ging de laatste ronde over extra ADV-dagen kunnen kopen, wie deel kan nemen aan de beoogde generatiepactregeling, de vergoeding van de reiskosten en de toekomst van de Inflight.

Zoals eerder is gedaan, praten sociale partners de vertegenwoordigers van de medezeggenschap in de Contractcatering en Inflight nog bij over deze laatste onderhandelingsronde. Op het congres over de toekomst van de sector op maandag 11 april in de Jaarbeurs lichten we de aanwezige deelnemers erover in. Vanaf dinsdag 12 april kan je meer informatie van cao-partijen verwachten over het resultaat van de cao-onderhandelingen voor de Contractcatering, Hospitality en Inflight.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Mocht je vragen hebben over deze nieuwsbrief of je nog willen opgeven voor het congres van 11 april, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl