Hij is er (bijna): de cao Hospitality

Een nieuwe cao voor alles wat met gastvrijheid heeft te maken. Die cao noemen we (voortaan) de ‘cao Hospitality’. Die gecombineerde cao is voor mensen uit de contractcatering, uit de ‘Inflight-services’ en medewerkers die vergelijkbaar werk deden in bijvoorbeeld de Zorg of Onderwijs, maar daarvoor onder de cao Horeca vielen. CNV Vakmensen is met collega-vakbonden en werkgeversorganisaties erin geslaagd om een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden te realiseren. Een nieuwe cao waarin we samen werken aan het vergroten van de werkzekerheid van werknemers. Op het congres van 12 april legden we de bezoekers uitgebreid alles uit.

Al met al veel info. Haast té veel om te onthouden. In deze nieuwsbrief zetten we het graag nog eens uitgebreid onder elkaar. Ook prettig voor iedereen die er op 12 april niet bij kon zijn.
Want die nieuwe cao is er pas echt als jullie, onze leden, instemmen!

Tip: lees alles hieronder aandachtig door.

Het lijkt veel (is het ook).
Maar als het goed is heb je aan het einde een aardig idee welke mogelijkheden er voor jou zijn.

A en B en ‘Inflight’

De cao Hospitality krijgt een A-deel en een B-deel.

 • Deel A geldt voor de huidige medewerkers die nu al vallen onder de Contractcatering-cao.
 • Deel B richt zich op nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog vallen onder de cao Horeca maar waarvan hun werkgever zich aansluit bij de nieuwe Hospitality-cao.
 • Medewerkers die onder de onderdeel Inflight-cao vallen, blijven ook onderdeel hiervan. Dit met een eigen paragraaf vanwege de afwijkende omstandigheden en werkzaamheden.

Voor elk van deze genoemde groepen hebben we verschillende afspraken gemaakt. Die verschillen zullen beetje voor beetje kleiner worden. Maar dit kost tijd.
De eerste stappen hebben we nu gezet. De ‘hospitality’ heeft zijn eerste cao!
De belangrijkste afspraken zijn:

Deel A - voor huidige medewerkers die vallen onder de cao Contractcatering

 • Garantie dat je kunt blijven werken onder de bepalingen van de huidige Contractcatering-cao.
 • Loonsverhoging van 3,4% per 1 april en 2% per 1 januari 2023 en een eenmalige bruto-uitkering van € 325 (bij een volledig dienstverband en anders een iets lager bedrag).
 • Gelegenheid om de overstap te maken naar deel B. Hierbij wordt de waarde van jouw arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. Deze keuze is vrijwillig. Je kunt in de looptijd van deze cao voor jezelf bepalen of je de overstap wilt maken.

Deel B – voor nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog onder de cao Horeca werken

 • Basisregeling is de Horeca-cao met een 38-urige werkweek aangevuld met enkele gunstige regelingen (zoals bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte en betere beloning van jonge collega’s).
 • Loonsverhoging volgens de Horeca-cao (3,4% per 1 april in 2022 en 2% per 1 januari 2023).
 • Nieuwe reiskostenregeling met een vergoeding van 19 cent per km (reisafstand minimaal 10 en maximaal 40 km).
 • Mogelijkheid om 5 jaar vóór je AOW-leeftijd, 80% van je contracturen te werken tegen 92,5% van je inkomen.

Inflight

 • Voor bestaande én nieuwe medewerkers gelden de bestaande bepalingen uit de cao.
 • Loonsverhoging is per 1 april 2022 (3,4% en per 1 januari 2023 2,6%).
 • Per 1 oktober 2022 een nieuwe reiskostenregeling in plaats van de huidige verschillende bedrijfsregelingen. De vergoeding is 19 cent per km (minimaal 10, maximaal 40 km). Als jouw oude regeling beter was, dan ontvang je een toeslag die jaarlijks wordt aangepast.
 • Mogelijkheid om 5 jaar vóór je AOW-leeftijd, 80% van 40 uur te gaan werken tegen 95% van je inkomen.

De Hospitality-cao als ‘plus’

Zoals hierboven al is aangegeven, medewerkers die eerst onder de cao Horeca hun werk deden krijgen er in de cao Hospitality aanvullende dingen bij (afspraken waar mensen vanuit de Contractcatering-cao al recht op hadden).

Vanaf de leeftijd van 20 jaar bestaan er geen jeugdlonen meer. Je ontvangt dan een volwaardig cao-loon. De jeugdlonen voor 18- en 19-jarigen blijven nog wel. Maar die worden verhoogd tot 80% van het cao-loon (18-jarigen) en 90% (19-jarigen).

Als je ziek wordt, geldt in deze nieuwe cao niet langer een wachtdag voordat je wordt betaald volgens de Ziektewet. Je loon wordt gewoon doorbetaald: 95% in de eerste 13 weken van je ziekteverlof, 90% van de daaropvolgende 39 weken. In het tweede ziektejaar mag je rekenen op 80% van jouw loon als doorbetaling.

Vakantie

Je krijgt onder de nieuwe cao het recht om vakantie te nemen tijdens periodes waarin heel Nederland doorgaans vakantie opneemt, zoals bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantieperiode (uiteraard in overleg met jouw leidinggevende en in evenwicht met de verlofaanvragen van jouw collega’s). Ook krijg je het recht om 16 zondagen vrij te zijn.

Onregelmatigheidstoeslag

Als je tussen 22.00 uur en 07.00 uur moet werken, dan krijg je een onregelmatigheidstoeslag van 35% op het uurloon. Party- en event-activiteiten zijn hiervan uitgezonderd.

Werken en vrij (kunnen) zijn

Een fulltime werkweek duurt voortaan 38 uur. Voor deze zogenoemde jaarurennorm geldt een kalenderjaar als uitgangspunt. Maar omdat de roosters per bedrijf erg afwijken, krijgt de ondernemingsraad de ruimte om passende afspraken te maken.
Eventuele min-uren mogen in een tijdsbestek van 3 maanden worden ‘terugverdiend’ door de werkgever. Die mag jou dus in die periode vragen alsnog extra aan het werk te gaan als in de periode daarvoor het werkaanbod (te) gering bleek.

Maar heb je juist overgewerkt - plus-uren gemaakt - dan worden deze uiterlijk in januari afgerekend. Je kunt ze ook in vrije tijd opvragen. Daarbij mag je extra uren opsparen tot de lengte van een volle werkdag. Je hoeft ze niet langer als ‘snipperuurtjes’ te benutten; je weet wel: nét te weinig om iets leuks te kunnen doen.
Je hebt dus voortaan ook echt wat aan jouw vrije tijd!

Kiezen

Als je nu onder de cao Contractcatering valt, kun je er voor kiezen om jouw arbeidsvoorwaarden in z’n geheel te verhuizen naar de cao Hospitality. Daarvoor zijn 4 momenten gekozen om dat te doen: 1 juli 2022, 1 januari 2023, 1 juli 2023 en 1 januari 2024. Maar die keuze is en blijft uit eigen vrije wil. De waarde van je huidige arbeidsvoorwaarde is gegarandeerd. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om onder je huidige arbeidsvoorwaarden te blijven werken.

Tot slot

Als onderhandelaar van CNV Vakmensen durf ik wel te stellen dat we met deze nieuwe cao Hospitality de zaken goed en eerlijk hebben geregeld. We hebben ervoor gezorgd dat goede dingen uit het verleden zijn behouden en nieuwe zaken eveneens goed zijn geregeld. Zaken waarvan jij als lid (en als werknemer in deze branche) profiteert. De cao-partijen hebben de vertegenwoordigers van de medezeggenschap in de Contractcatering bijgepraat over het onderhandelingsresultaat. Zij zijn blij dat we met elkaar eruit zijn gekomen en dat er (weer) duidelijkheid is voor de gehele sector.

En er is nóg een voordeel… want, met deze nieuwe cao is de groep werknemers met dit pakket arbeidsvoorwaarden veel groter geworden. Dat maakt jouw invloed bij de onderhandelingen over een volgende cao (in 2024) meteen veel groter.

Maak jouw stem bekend!


Klik hier om digitaal te kunnen stemmen. Stemmen kan tot 1 mei. Als de leden instemmen, dan is er een nieuwe cao en kan de salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 april worden geregeld. Ook krijg je dan de tekst van de nieuwe cao. Als de leden tegen stemmen kan ik namens CNV Vakmensen de cao niet tekenen en zal ik met de leden in gesprek gaan over de ontstane situatie.

Toch nog meer willen weten voordat je jouw stem uitbrengt?

In de bijlage kan je het gehele onderhandelingsresultaat vinden. Ik kan mij voorstellen dat je misschien nog vragen hebt voordat jij je stem wilt uitbrengen. Daarom is er de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitaal spreekuur op donderdag 21 april om 19.30 uur. Meld je aan vóór dinsdag 20 april en je ontvangt van mij een digitale uitnodiging.  Mocht je niet kunnen op die dag, dan kun je uiteraard contact met mij opnemen om je vragen te stellen. Stuur een e-mail naar Job Marskamp. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Hoe dan ook. Samen sta je sterker. Zeker weten!

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. 
Ga direct naar de cao-pagina >

Job Marskamp
cao-onderhandelaar namens CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl

 

Downloads