Contractcatering, hospitality en inflight: een update

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn in mei 2022 de leden akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat en is er sprake van een nieuwe cao.

De nieuwe cao is opgebouwd uit drie delen:

  • Deel A geldt voor huidige medewerker die nu al valt onder de cao Contractcatering,
  • Deel B – cao Hospitality – richt zich op nieuwe medewerkers en medewerkers die nu voornamelijk vallen onder de cao Horeca, maar waarbij deze werkgever zich aansluit bij de nieuwe cao Hospitality. Daarnaast is dit deel van toepassing op medewerkers die ervoor kiezen over te stappen van deel A naar deel B,
  • Onderdeel van de cao blijven ook de inflight-medewerkers. In de cao is een eigen onderdeel hierover opgenomen vanwege afwijkende omstandigheden en werkzaamheden.

De gemaakte afspraken worden verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra de tekst is vastgesteld, wordt dit digitaal aan de leden gestuurd. De nieuwe cao wordt dan ook aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en algemeen verbindend verklaard. De loontabellen per 1 april 2022 zijn al wel beschikbaar en tal van andere cao-zaken op de website van de stichting Contractcatering. Zoals informatie als je een overstap wil maken van deel A naar deel B.

Arbeidsomstandigheden

De Arbocatalogus fysieke belasting is volledig herzien en weer actueel. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft hier goedkeuring aan verleend. Alles over de Arbocatalogus kan je vinden op de website.

Iedere werkgever is verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en daarbij een plan van aanpak op te stellen. Wanneer de werkgever gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument en er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, dan hoeft de werkgever de uitgevoerde RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of Arbo deskundige. Sociale partners hebben besloten om geen verlenging aan te vragen voor de erkenning van het Branche RI&E-instrument. Dat betekent dat dit instrument niet langer wordt onderhouden. Werkgevers kunnen gebruikmaken van het RI&E-instrument van de eigen arbodienst of van een ander erkend RI&E-instrument. Meer over de RI&E is te vinden op de website.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 90 98 65
E  j.marskamp@cnvvakmensen.nl