Cao-teksten Contractcatering, Hospitality en Inflight eindelijk bekend

Na lang wachten zijn de cao-teksten eindelijk bekend. De teksten kunnen jullie vinden in de bijlage. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de Contractcatering, Hospitality en Inflight. De cao-teksten zijn aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend te laten verklaren.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 331 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn er tot en met oktober 2022 157 aanvragen goedgekeurd.

Uit de maandelijkse rapportages blijkt dat het aantal aanvragen fors terugloopt. Onduidelijk is waardoor dit komt. Een reden kan zijn dat werknemers niet warm lopen voor de RVU. Cao-partijen hebben toegezegd extra aandacht aan de regeling te geven in hun communicatie. Bij deze. Op de website https://www.ietsvoorjou.nu/ kan je alles te weten komen over de RVU.  

Generatiepact

Eén van de afspraken in de nieuwe cao is een generatiepactregeling, ook wel bekend als 80-90-100-regeling. Daar bleek toch veel meer voor te moeten worden uitgezocht en afgestemd dan we vooraf hadden gedacht. De regeling is bedoeld voor medewerkers in het B-deel Hospitality en de Infligth. Werkgevers en werknemers maken de generatieregeling samen mogelijk door er verlof en geld in te stoppen. Cao-partijen zijn bezig met de laatste juridische zaken rondom de regeling. We verwachten dat de regeling op 1 april 2023 kan starten en dan gelijk loopt met de cao-looptijd tot 1 april 2024.

Verlofsparen

In de cao is een protocolafspraak gemaakt over de verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten van een verlofspaarregeling. Cao-partijen hebben dit onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de enige mogelijkheid tot nu toe is dat er verlof gespaard wordt bij het eigen bedrijf.    

Contact

Mocht je nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 2390 9865
E.:  j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads