Aftrap cao-onderhandelingen Contractcatering/Hospitality

Dinsdag 16 januari 2024 hebben we de eerste onderhandelingsronde gehad. Deze stond in het teken van het bespreken van de voorstellenbrieven van de verschillende cao-partijen. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen hebben jullie in de vorige nieuwsbrief toegestuurd gekregen. De voorstellenbrief van de werkgevers kunnen jullie vinden in de bijlage.

Contractcatering en hospitality

Zoals jullie ongetwijfeld begrijpen is het belangrijkste gespreksonderwerp deze onderhandelingen het loon en het loongebouw. Voor het deel in de contractcatering en hospitality kijken werkgevers naar wat er in de horeca-cao is afgesproken qua loon en loontabellen. Op zich geen gekke gedachte maar hoe dit precies te doen in de loonschalen van de contractcatering en hospitality is uitgebreid met elkaar doorgenomen. En dan hebben we ook nog te maken met de invoering van het nieuwe minimum loon per 1 januari 2024 en 1 juli 2024. Dat heeft ook nog effect op een groot aantal loonschalen en treden en balans binnen het loongebouw.   

Werkgevers geven aan dat ze vooral prioriteit willen leggen bij loonindexatie en daardoor minder ruimte zien voor bijvoorbeeld extra verlof regelingen. Belangrijke reden hierbij is dat ze aangeven dat er al krapte is op de arbeidsmarkt en dat extra verlof dit alleen maar moeilijker maakt.

Vakorganisaties hebben aangegeven dat de communicatie over de overstap van deel A naar deel B wel beter kan. Werkgevers willen hier ook aan meewerken. Om dit voor te bereiden hebben we gevraagd om een feitelijk overzicht van de verschillen tussen deel A en B. Dat helpt om te weten waar we het nu precies over hebben. Daarbij is ook stil gestaan bij de behoefte van werknemers om hun eigen tijd (ADV) in te delen. Dinsdag 23 januari 2024 is dit overzicht hopelijk klaar en dan gaan we het daar verder over hebben en natuurlijk over loon en de andere voorstellen.

De cao van de contractcatering heeft ook een specifieke paragraaf voor de inflight catering bedrijven (dit zijn bedrijven die actief zijn op Schiphol en de catering verzorgen voor de vliegtuigen). Het overleg hierover heeft een eigen overlegtafel waarbij CNV Vakmensen wordt waargenomen door De Unie en FNV Catering. Mocht je bij een van deze bedrijven werken en hier vragen over hebben neem dan gerust contact met mij op.

Meepraten over jouw cao

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. 

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan Contractcatering in de zoekbalk.

Dinsdag 23 januari 2024 praten we weer verder. Heb je vragen of opmerkingen laat het mij weten.


Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2390 9865
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error