Uitslag van de stemming cao Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen

De leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met de nieuwe cao voor de Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen. Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben ingestemd en daarmee is de nieuwe cao met een looptijd tot 1 juli 2024 tot stand gekomen.

Uitslag van de stemming

De leden van de vakorganisaties hebben in de afgelopen weken kunnen stemmen op het onderhandelingsresultaat wat we met de werkgeversorganisatie (SCTX) waren overeengekomen. Niet ieder lid was even enthousiast maar de meerderheid heeft tóch ingestemd. Met name de loonsverhoging kwam nogal eens aan de orde; ‘Is 7,5% wel genoeg nu het bijna overal hoger is(?).’ Daarom nog maar even uitgelegd.

Iedere medewerker gaat er gedurende deze looptijd tenminste 7,5% op vooruit maar door in de schalen een zgn. “bodem” van € 200,- op te nemen, stijgen lonen in de lagere schalen meer. In andere cao-afspraken zie je soms betere percentages maar vaak is de looptijd van de cao langer en/of moest er bijvoorbeeld nog wat met terugwerkende kracht worden “gerepareerd”.  Een 1 op 1 vergelijk van cao’s is sowieso erg lastig; In cao’s staat veel meer dan alleen de salarisontwikkeling en hoe goed (of slecht) een cao is, hangt af van alle arbeidsvoorwaarden die daarin zijn opgenomen. De arbeidsvoorwaarden in deze cao zijn qua niveau vergelijkbaar met die van soortgelijke sectoren in de handel.

Een cao voor iedereen

De gemaakte afspraken worden opgenomen in een nieuwe cao-tekst en er zal ook een verzoek bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid worden ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat álle medewerkers in deze bedrijfstak recht hebben op nakoming van deze cao-afspraken en dus niet alleen de medewerkers die werken bij een werkgever die lid is van SCTX. De loonsverhoging moet in de portemonnee van álle medewerkers gevoeld worden!

Overige onderwerpen

Nu komen we toe aan andere onderwerpen, welke we met de werkgevers willen bespreken. We willen een goede reiskostenregeling voor álle medewerkers realiseren maar ook aandacht geven aan de positie van stagaires. Daarmee gaan we tijdens de looptijd aan de slag en we zullen je daarover informeren.

Als je vragen of opmerkingen hebt, richt je dan tot Arie Kasper, de CNV Vakmensen bestuurder in deze sector. Zijn gegevens staan hieronder.
Of stel je vragen op de cao-pagina.

Krijg je dit per post? Ga dan naar de www.cnvvakmensen.nl/caos en typ Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen in het zoekveld.

We houden je op de hoogte!

CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl

Jorn van ’t Hof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9718
E: j.vanthof@cnvvakmensen.nl