Onderhandelingsresultaat cao Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met SCTX. Dat is de vereniging van werkgevers in de Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen. We hebben goed naar onze leden geluisterd, die voor dit jaar een behoorlijke loonsverhoging veruit het belangrijkste vonden.

Loonstijging

Het betreft een onderhandelingsresultaat met maar enkele onderwerpen en voor een cao met een looptijd van 1 jaar (tot 1 juli 2024). Gedurende de looptijd stijgt het feitelijke salaris voor iedere werknemer met minimaal 7,5%. Door een ‘bodem’ van €200,- in het salarisgebouw op te nemen stijgen de lagere schalen nog iets meer dan 7,5%.

Reiskosten

CNV Vakmensen wilde een reiskostenregeling in de cao opnemen. We vinden het niet van deze tijd dat dit niet in een cao is verankerd. In de praktijk blijken toch wel veel bedrijven een reiskostenregeling voor het personeel te voeren, maar een volledig beeld hebben we niet. Het lukte (nog) niet om er bedragen aan te koppelen, maar in de cao wordt nu wél opgenomen dat er binnen elk bedrijf een reiskostenregeling moet worden ingevoerd. Dat beschouwen we maar als winst en we hebben de werkgevers nu alvast mee gegeven dat we volgend jaar een bedrag per kilometer willen vastleggen. Mocht er op dit punt nog niets zijn geregeld door jouw werkgever, maak er dan nu werk van!

Stage

Als enige vakorganisatie hebben wij ook een passende stagevergoeding bepleit. Al snel bleek dat het (net als bij de reiskosten) onvoldoende duidelijk was hoe dat nu bij de bedrijven in deze sector is geregeld. Toch is het duidelijk dat er in bedrijven in deze sector stage wordt gelopen. We hebben afgesproken dat sociale partners een onderzoek gaan doen om op dit punt meer duidelijkheid te krijgen en de uitkomst daarvan als input voor een nieuwe cao te gebruiken. Aan dit onderzoek zal actief door CNV Jongeren en CNV Probeer de Bond worden meegewerkt. Kijk voor meer informatie naar hun site en teken de petitie “Zodat je krijgt wat je verdient”. Klik hier.  

Afspraken in de bijlage

In de bijlage tref je de tekst van het resultaat van het cao-overleg aan. Daarbij zijn ook de nieuwe loonschalen gevoegd. De letters WML staan voor Wettelijk Minimum Loon.  

Leden hebben het laatste woord

Er kan worden gestemd over dit bereikte resultaat. We willen graag weten wat je ervan vindt en zullen dit resultaat pas als een cao-akkoord zien als een meerderheid van onze leden ermee heeft ingestemd. Breng je stem in ieder geval vóór vrijdag 7 juli uit.  

LET OP: leden ontvangen hierna een apart bericht om te stemmen!

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Groothandel in Textiel | CNV Vakmensen 

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl

Jorn van ’t Hof
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 8191 9718
E j.vanthof@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error