Eerste ronde van de cao-onderhandelingen bij Groothandel in Eieren 2024

Op 30 oktober 2023 kwamen sociale partners (vakbonden en werkgevers) bijeen om te onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie. De sfeer aan de onderhandelingstafel was gemoedelijk en zowel CNV Vakmensen als RMU hebben onder meer voorstellen gedaan om de koopkracht van werknemers in de sector te verbeteren.

Hier volgt een samenvatting van de voorstellen die in de inleidende brief zijn gepresenteerd:

  • CNV Vakmensen stelt een loonsverhoging van 10% voor.
  • CNV stelt voor om een eindejaarsuitkering in te voeren, te beginnen met 2% in december 2024.
  • CNV stelt voor om de reiskosten te verhogen naar 23 cent per kilometer (het fiscaal maximum).
  • CNV heeft voorgesteld om een generatiepact in te voeren waarbij werknemers van 60 jaar en ouder 80% van hun werkuren behouden, tegen 90% van hun loon, met behoud van 100% pensioenopbouw.
  • Bovendien zijn er verschillende voorstellen gedaan met betrekking tot jeugdlonen, stagevergoedingen, pensioenen en internationale solidariteit.

De onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen werden de voorstellen van de vakorganisaties besproken, vragen beantwoord en het verdere proces gepland. Werkgevers zullen binnenkort reageren en met hún voorstellen komen. We houden je daarvan op de hoogte.

Maak je collega lid

We willen benadrukken hoe belangrijk het is dat werknemers betrokken zijn bij het cao-proces. Zonder leden, geen cao. We nodigen je dan ook uit om een collega te adviseren om lid te worden, zodat die direct inspraak heeft in de cao. Bovendien kan je collega daarna gebruikmaken van onze diensten, zoals rechtsbijstand, loonstrookcontroles, belastingadvies, loopbaancoaching en meer. Samen staan we sterker, en de eerste 6 maanden van het lidmaatschap kosten slechts €20,23.

Heb je vragen of opmerkingen over de cao of de onderhandelingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Jorn van ‘t Hof terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen.

Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk "Groothandel ei"en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Jorn van ‘t Hof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9718
E:  j.vanthof@cnvvakmensen.nl
 

 

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error