Groothandel

Cao Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

-

Deze cao is van toepassing voor alle medewerkers die in een Groothandel in Eieren, Eiproducten of in de Eiproductenindustrie werkzaam zijn. Overleg wordt gevoerd met de werkgevers die zijn verenigd in Anevei.

Belangrijkste punten

  • Loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2021 en nog eens 1,5% per 1 januari 2022

  • Door de overgang van het pensioen van het BpfAVH naar PGB zijn er (meer) kosten om onder meer de pensioenopbouw te handhaven. Die kosten worden voor 2/3e deel door de werkgevers gedragen.

Deze cao is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers en werknemers in deze sector aan deze cao zijn gebonden.

Op voorspraak van CNV Vakmensen is in deze cao als bijlage een brochure opgenomen, getiteld: “Rouwen is geen ziekte maar een periode waarin je mogelijk niet in staat bent om je werk goed te doen”. Daarin ook een checklist zodat er op het werk op een goede manier mee wordt omgegaan. Werkgevers hebben toegezegd in voorkomende gevallen maatwerk te zullen verrichten.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Arie Kasper
Onderhandelaar
Telefoon
06 13 20 84 02

Downloads

Download jouw cao

Word lid van CNV Vakmensen

Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte