Cao-resultaat Groothandel Eieren, ei-producten en de ei-productenindustrie

CNV Vakmensen is er in geslaagd met de werkgevers in deze sector (Anevei) om tot een principeakkoord te komen voor een nieuwe cao. Het gaat nu om een cao met slechts enkele onderwerpen: pensioen, loonontwikkeling en reiskosten. Overige onderwerpen komen tijdens de looptijd aan de orde.

Principeakkoord

Met de werkgevers is er een principeakkoord gesloten over loonontwikkeling, pensioen en reiskosten. Er zijn meer onderwerpen,  welke ook in onze voorstellenbrief stonden, maar we wilden juist in deze tijd de mensen zo snel mogelijk een nieuwe cao kunnen bieden waarbij het inkomen centraal staat. De overige onderwerpen komen gedurende de looptijd van de cao (1 jaar) aan bod en daarover zullen we afspraken proberen te maken voor de cao, welke hier op volgt. De tekst van het principeakkoord is bijgevoegd. Wij leggen dit principeakkoord met een positief stemadvies aan jou voor.

Stijging van inkomen

De lonen in deze sector gaan met een gemiddeld percentage van ruim 8% omhoog. Kanttekening daarbij is dat de lagere schalen er (verhoudingsgewijs) meer op vooruit gaan dan de hogere schalen. De inkomens boven de cao-schalen stijgen met 5,25%.

Schaal 1 (voor 15-jarigen) komt geheel te vervallen. De verhoging van het wettelijk minimum loon met 10,15% per 1 januari 2023 wordt nog iets verder opgehoogd en de reiskostenregeling wordt met een stijging van 15% ook aangepast. Zie voor de uitwerking de tekst van het principeakkoord.

Pensioen en franchise

Franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dat deel wordt immers opgevuld door het AOW-bedrag wat je bij pensionering ontvangt. Net als in veel andere pensioenregelingen is er in het pensioen van deze sector een gat tussen de hoogte van de AOW en de franchise. Dat betekent dat je minder pensioen opbouwt dan wanneer die franchise gelijk zou zijn aan het AOW-bedrag wat je ontvangt. Doorgaans stijgt de franchise met de indexering van de AOW op gelijke voet mee en daarmee blijft het gat tussen beiden even groot.

We hebben nu weten af te spreken dat de verhoging van de AOW voor maar 50% doorwerkt in de verhoging van de franchise en daarmee wordt het gat verkleind. Daardoor neemt dus het inkomen na pensioenring ook iets toe. Bovendien hebben we afgesproken dat we de verkleining van het gat tussen AOW en franchise komende jaren willen voortzetten met als doel de franchise direct te laten aansluiten op het AOW-bedrag.

Woord is aan de leden

De leden van CNV Vakmensen hebben het laatste woord. Kan je instemmen met dit principeakkoord of kan je dat niet? Door van deze stemmogelijkheid gebruik te maken kan je jouw mening geven. Doe dat wel voor 21 december 2022!

Klik hier om te stemmen.

De cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga naar jouw cao-pagina >>

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.

Breng daarom je stem uit op de cao-pagina van Groothandel in Eieren, Eiproducten of in de Eiproductenindustrie. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan in de zoekbalk Groothandel in Eieren in. Hier vind je een tijdsbalk. Bij stemmingen kan je je stem uitbrengen. Let op! Alleen leden mogen een stem uitbrengen.

Iedereen, lid of geen lid, kan daar meepraten, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt geen account nodig. Dus ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten.

Voor vragen of opmerkingen kan je Arie Kasper benaderen. Hij is namens CNV Vakmensen de onderhandelaar voor deze sector. Zijn gegevens staan hier onder.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, bestuurder
M. +31 6 1320 8402
E. a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads