Cao-overleg van start Groothandel Eieren, Eiproducten en Eiproductenindustrie van start

Recent hebben de vakorganisaties met de werkgevers het eerste overleg gevoerd voor een nieuwe cao voor de medewerkers in deze bedrijfstak. Tijdens het gesprek kwamen de problemen waar de bedrijfstak mee kampt aan de orde. Hierbij moet je denken aan de pluimveeziekte maar ook de sterk gestegen kosten van het voer en de energie.

Voorstellenbrief

CNV Vakmensen had in de aanloop naar dit eerste overleg de leden geraadpleegd en mede op basis van de reacties van de leden een voorstellenbrief met tal van onderwerpen klaar. De cao loopt op 31 december 2022 af en we willen voor die tijd tot een onderhandelingsakkoord proberen te komen. Daarom tref je als bijlage van deze nieuwsbrief ook onze voorstellenbrief aan. De belangrijke thema’s voor nú betreffen de loonontwikkeling maar -in het verlengde daarvan- ook het voorstel om de reiskostenvergoeding te verbeteren. De kosten voor het vervoer rijzen immers ook de pan uit en de huidige regeling voorziet niet in een compensatie voor die kostenstijging.

Loonontwikkeling

Het kan zijn dat we niet verder komen dan alleen een afspraak over de loonontwikkeling. Werkgevers worden in januari 2023 geconfronteerd met de verplichte stijging van het wettelijk minimum loon met 10%. In deze bedrijfstak verdienen (helaas) veel medewerkers geen hoger loon dan het WML, maar behalve dat bestaat ook bij ons de gedachte dat de werknemers juist nu het meest gebaat zijn met kortdurend cao-overleg waarin slechts enkele (inkomen gerelateerde) onderwerpen aan de orde zijn en waarvoor we mogelijk snel een akkoord kunnen bereiken.

Volgend overleg

Het volgende overleg met de werkgevers vindt donderdag 3 november plaats. De werkgevers kennen de voorstellen van de vakorganisaties en zullen dan met een antwoord komen. We houden je op de hoogte.

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van Groothandel in Eieren, Eiproducten of in de Eiproductenindustrie kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Ga direct naar de cao-pagina. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ dan Groothandel in Eierenin de zoekbalk.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere welke met je werk te maken hebben, kan je contact opnemen met Arie Kasper.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
E. a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads