Cao-overleg Groothandel Textielgoederen van start

Op 30 juni 2024 verstrijkt de looptijd van de cao Groothandel Textielgoederen en aanverwante artikelen. Voordat de onderhandelingen beginnen, sturen we de werkgevers onze voorstellen die we vervolgens nader toelichten tijdens de eerste onderhandelingsronde. Heb jij cao-voorstellen die we in de onderhandelingen kunnen betrekken?

Eerste cao-overleg staat voor de deur

In die voorstellenbrief komen gebruikelijke onderwerpen aan de orde. Dan moet je denken aan de loonontwikkeling, werkzekerheid, generatiepact en een bijdrage voor de ontwikkeling van de medewerkers.

Tijdens zo’n eerste cao-overleg leggen we onze voorstellen aan de werkgevers voor. Dat doen werkgevers van hun kant ook en zo gaat het cao-overleg van start.

Leden hebben invloed

We gaan er van uit dat de medewerkers in de sector natuurlijk ook zelf voorstellen hebben om de huidige cao te wijzigen. En daar is deze nieuwsbrief voor bedoeld. Wat wil jij in de (collectieve) arbeidsvoorwaarden gewijzigd zien, wat ontbreekt of zou er juist uit kunnen?

Je kan ons voor 26 maart 2024 laten weten welke onderwerpen voor jou en jouw collega's van belang zijn. Dat kan door een mailtje te sturen aan Arie Kasper, jouw CNV onderhandelaar in deze sector. Zijn gegevens staan hieronder.

Samen weten we meer

De cao is voor alle medewerkers in de sector, maar jij kan daar als lid van CNV Vakmensen rechtstreeks invloed op uitoefenen. Laat die mogelijkheid niet voorbij gaan! Maar betrek ook jouw collega’s bij de totstandkoming van de nieuwe cao.

Samen weten we meer en bereiken we meer!

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen kun je kwijt bij mij via onderstaande gegevens. Op de cao-pagina van cao Groothandel Textielgoederen kun jij het hele cao-proces volgen, meepraten over de cao en blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject: Cao Groothandel Textielgoederen | CNV Vakmensen.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl