Cao-overleg Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen van start

Aanvankelijk zou het overleg voor een nieuwe cao in de Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen in de maand mei aanvangen maar de start is verplaatst naar de maand juni. Daar zal CNV Vakmensen voorstellen indienen voor verbetering van de cao, waarbij we de nadruk zullen leggen op inkomensverbetering voor de medewerkers in deze sector.

Voorstellenbrief

Onze voorstellen voor een verbetering van de cao zijn gebaseerd op de inbreng van de leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. De leden gaven in hun reacties vaak aan dat de inkomensontwikkeling sterk is achtergebleven en dat juist daarop een reparatie moet plaatsvinden.

We hebben geen aanleiding om te denken dat de sector extra zwaar is geraakt door de corona-crisis en de gevolgen daarvan. Bovendien was er in de lopende cao sprake van loonafspraken, welke destijds marktconform waren (2 jaar geleden) maar geen pas hebben gehouden met de enorme stijging van de inflatie in 2022 en 2023. We vinden een loonsverhoging van 10% dan ook passend bij de huidige omstandigheden.

Maar er wordt veel meer geregeld in de cao en daar gaat de voorstellenbrief ook over. Denk aan wijziging van het generatiepact, stagevergoeding en afschaffing van de jeugdsalarissen, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling enz. De voorstellenbrief tref je als bijlage aan. Vooruitlopend op het cao-overleg hopen we binnenkort van de werkgevers informeel te vernemen wat hun inzet zal zijn voor een nieuwe cao.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over jouw werk of het lidmaatschap kan je bij Arie Kasper terecht. Maar als je echt goed geïnformeerd wilt zijn, kan je ook de cao-pagina bezoeken. Je kunt daar het hele cao-traject volgen, meepraten en je vragen stellen. Krijg je deze nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ in de zoekbalk Groothandel in Textiel en aanverwante artikelen en klik dan op jouw cao. Dan kom je op de cao-pagina. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief ook liever digitaal (dus ook sneller) ontvangen? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/mijncnv en pas jouw gegevens aan.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-13 20 84 02
Ea.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error