Cao-overleg Eierengroothandel nog niet afgerond

Het overleg voor een nieuwe cao in de Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie vlot nog niet erg. Wel koersen we af op een cao-akkoord waarin de loonontwikkeling centraal staat en overige voorstellen gedurende de looptijd van de cao nader worden bediscussieerd.

Verloop cao-overleg

Na het doornemen van de verschillende voorstellen van werkgevers- en vakbondszijde is het agendapunt ‘looptijd en loon’ behandeld. De uitkomst hiervan laten de partijen even bezinken.

Dit agendapunt komt als eerste terug op de agenda van het overleg op donderdag 17 november 2022 en daarover zal dan verder worden onderhandeld.

Vervolgens willen we een start maken met het prioriteren van de diverse thema’s die in de voorstellenbrief aan de orde zijn gesteld. Ook die moeten worden besproken maar daarvoor willen we de looptijd van de nieuwe cao benutten. Hoe alles er dan gaat uitzien is nu nog onduidelijk maar we houden je op de hoogte!

Vragen/opmerkingen?

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Mocht je vragen hebben of aan meer informatie behoefte hebben, dan kan je contact opnemen met Arie Kasper. Zijn gegevens staan hieronder.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-13 20 84 02
E  a.kasper@cnvvakmensen.nl