Update cao ETD: loonbod van werkgevers nog ondermaats

We hebben inmiddels drie gesprekken over een nieuwe cao ETD met werkgevers gehad. De onderhandelingen verlopen stroef. Graag geven we jou een update.

De gesprekken gaan vooral over loon

In het eerste overleg hebben we aangedrongen op concrete voorstellen, in plaats van een algemeen verhaal. Hier zijn werkgevers mee aan de slag gegaan. Helaas betekende die concreetheid niet dat er al iets op tafel ligt waar we enthousiast van worden. 

Werkgevers zijn met ons meegegaan in ons idee om deze onderhandelingen vooral in te zoomen op de loonsverhoging. Waarbij ze wel hebben aangegeven geen afspraak in de cao te willen maken over een reiskostenregeling. Volgens de onderhandelingsdelegatie van werkgevers zijn er al veel bedrijven die bedrijfspecifieke regelingen hebben en vinden ze het niet nodig om een generieke cao afspraak hierover te maken. 

Loonbod van werkgevers te laag 

Werkgevers zeggen in te willen spelen op de situatie dat medewerkers nu tegen enorme kostenstijgingen aanlopen en bieden daarom in januari, februari en maart drie maal een eenmalige uitkeren van € 200,- (naar rato van het dienstverband). Totaal gaat dit dus om € 600,- eenmalige in het eerste kwartaal van 2023. 

De werkgevers stellen verder voor om de groep medewerkers die op het Wet Minimum Loon (WML) zitten, per 1 januari 2023 met 10,15% te verhogen. Dit moet sowieso gebeuren, aangezien het wetgeving is, maar deze lonen stijgen dus met het genoemde percentage. De groep die boven het WML zit krijgt er wat werkgevers betreft halverwege 2023 een percentage van 3,5% bij. De groep medewerkers die met minder dan 3,5% profiteren van de WML verhoging (omdat ze nu een loon hebben dat al met meer dan 6,5% boven het huidige WML zitten), krijgt een loonsverhoging die aangevuld is tot 3,5%. Dus de loonsverhoging voor de medewerkers in de ETD varieert tussen de 3,5 en 10,15%.

Teleurstellend

CNV Vakmensen vindt, wat nu van werkgevers op tafel ligt, erg teleurstellend! Wij zijn van mening dat dit bod voor zowel WML medewerkers als medewerkers die hierboven zitten significant verhoogd moet worden. Helaas blijken werkgevers tot nu toe heel weinig ruimte te hebben dan wel te willen tonen om hieraan tegemoet te komen. Werkgevers geven aan dat ook zij met enorme kostenstigingen te maken hebben die niet 1-op-1 allemaal door te berekenen zijn aan de klant en dat de economische situatie gemiddeld over de hele branche heel lastig is.   

Door die 10,15% WML verhoging per 1 januari 2023 ontstaat er bovendien een onwenselijke situatie in het loongebouw. Immers, het verschil tussen WML medewerkers en bijvoorbeeld leidinggevenden wordt op deze manier fors kleiner. Het dragen van meer verantwoordelijkheden worden zo minder waard. Daarom heeft CNV Vakmensen voorgesteld om in de komende periode het loongebouw te gaan repareren, zodat de onderlinge verhoudingen weer logisch zijn. Op die manier zouden de lonen van de medewerkers die boven WML zitten hierbij ook gaan stijgen. We hebben dan niet voor 1 januari een nieuwe cao, maar dit zou zich dan terugbetalen in het uiteindelijke resultaat voor veel meer medewerkers die onder de cao vallen. Werkgevers liggen hierin dwars omdat dit in één keer veel geld gaat kosten en daarom willen zij een gefaseerde aanpak. Werkgevers zetten om die reden helaas in op een studie afspraak waarin wordt afgesproken dat pas gedurende een nieuwe cao het loongebouw onder handen wordt genomen. Dit willen ze ook omdat de verwachting is dat in juli de WML lonen nog een forse stap gaan maken. 

Vervolg

Het mag duidelijk zijn dat CNV Vakmensen het loonbod van werkgevers niet voldoende vindt. Dit hebben wij ook duidelijk gemaakt. Halverwege december zetten we het gesprek met werkgevers over een nieuwe cao ETD voort. Of we eruit gaan komen is nog maar zeer de vraag, want tot op heden hebben werkgevers niet getoond nog dusdanig veel onderhandelingsruimte te hebben dat zij significant meer kunnen/zullen gaan bieden dan het bod dat er nu ligt. Maar wordt vervolgd dus...

We houden jou op de hoogte! 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw
reactie!

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens. 
  
Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Heb jij een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error