Onderhandelingen cao ETD van start gegaan

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Elektrotechnische Detailhandel gestart. De eerste ronde stond vooral in het teken van het toelichten van de wijzigingsvoorstellen door de betrokken partijen.

Werkgevers geven hun kijk op situatie ETD

De onderhandelingsdelegatie van werkgevers hebben in de eerste ronde de context van de economische situatie in de sector geschetst, zoals die in hun ogen is. Het jaar 2021 tot en met het voorjaar van 2022 stonden in het teken van winkelsluitingen, het afvloeien van personeel, (harde) lockdowns, hygiëne maatregelen, wegblijvende klanten...Allemaal als gevolg van Corona.

In de eerste maanden van dit jaar kwamen de effecten van de Oekraïne oorlog en de energiecrisis hier nog bovenop. Werkgevers kwamen met een onafhankelijk omderzoek van begin november die de effecten laat zien van de kostenstijgingen specifiek voor de ETD. De sector heeft te maken gekregen met gigantische prijststijgingen van elektriciteit en gas. De verwachting is dat deze kostentoename ook in 2023 nog door zal gaan, maar dan in mindere mate. De huisvestingskosten stijgen bovendien fors. Daarnaast is er sprake van een dalend consumentenvertrouwen. 

Werkgevers benoemden bovendien te maken te krijgen met de een stijging van het Wettelijk Minimum Loon met 10,15% per 1 januari 2023.         

De werkgevers geven wel aan dat ze absoluut oog hebben voor de lastige tijd waarin werknemers zitten, door onder andere de torenhoge energieprijzen, maar dat zij voor een grote uitdaging staan vanwege de flinke toename van werkgeverskosten enerzijds en de arbeidsmarktkrapte anderzijds.

Wat willen werkgevers concreet in een nieuwe cao?

Deze vraag hebben wij na de eerste onderhandelingsronde nog steeds. De werkgevers hebben vooral in algemene termen wat geroepen ten aanzien van hun voorstellen.

Werkgevers willen behoud van hoogwaardig werk in de Retail. Bovendien zetten zij in op perspectief op voortdurende ontwikkeling van werknemers. Hiervoor willen zij onder andere de leerrekening, die al in de cao staat, voortzetten.

Werkgevers stellen voor de loondoorbetaling tijdens ziekte gelijkmatiger te verspreiden. Dus in plaats van het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% (170% over twee jaar is wettelijk vastgesteld), willen werkgevers toe naar een verdeling met meer tussenstapjes, ook in het eerste jaar al. In onze ogen is dit een verslechtering. Hier zijn wij dan ook geen voorstander van. 

Verder willen werkgevers het toeslagensysteem aanpassen aan de tijdgeest. Een uitwerking hiervan is ons niet gepresenteerd. Maar wanneer werkgevers de uitspraak doen dat er nu eenmaal sprake is van een 24-uurs economie, dan kan je wel aanvoelen dat zij toeslagen (deels) willen verlagen dan wel afbouwen. Het moge duidelijk zijn dat vakbonden van dit voorstel absoluut niet gecharmeerd zijn.   

Ten aanzien van een loonsverhoging en de looptijd, geeft de onderhandelingsdelegatie aan dat dit passend moet zijn, zonder hierbij (nog) een percentage te noemen. Bovendien willen ze hierbij kijken naar differentiatiemogelijkheden tussen tabel- en feitelijke lonen. Ook hier was geen uitgewerkt voorstel voor.   

Reactie CNV Vakmensen

We hebben ten aanzien van het verhaal van werkgevers in de eerste ronde vooral geluisterd, verduidelijkende vragen gesteld en waar dit al kon een eerste reactie gegeven. Bovendien hebben vakbonden gesteld dat we verwachten dat werkgevers de volgende keer hun voorstellen meer concreet hebben uitgewerkt. 

In mijn vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis kunnen nemen van de voorstellen van CNV Vakmensen. Ik heb in mijn mondelinge toelichting hierop ook nog eens extra scherp benadrukt dat werknemers vanwege de torenhoge inflatie en de dalende koopkracht echt uitkijken naar een goed onderhandelingsresultaat. CNV Vakmensen zet namelijk niet voor niets vooral in op een stevige loonsverhoging en een reiskostenregeling die inspeelt op de hoge brandstofkosten.  

Vervolg

Volgende week zetten we de cao onderhandelingen voort. Hopelijk worden werkgevers dan meer concreet over hun voorstellen en komen zij tevens met een goed loonbod.  

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ook kan je per e-mail naar mij reageren. Ik lees graag jouw reactie! 

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens. 

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error