Heb je een vraag of opmerking?

Na een hele dag onderhandelen kwamen CNV, andere bonden en Achmea tot de conclusie dat er nog geen cao-resultaat kan worden afgesproken. Het heikele punt is de loonsverhoging.

Loonsverhoging: nog een groot gat

Achmea wil een 2-jarige cao afspreken. In het 1e jaar wil Achmea de salarissen en schalen ophogen met €300 (met een minimum van 5%) en in het 2e jaar wil Achmea 4% loonsverhoging geven. Schaal I krijgt dan per 1 januari 2025 er 1 trede bij, Schaal J 2 treden en Schaal K 3 treden. Een trede is 2,5% waard. In percentages betekent het voorstel van €300 voor de schalen het volgende:

 • Voor schaal C 11,1%
 • Voor Schaal D 10,7%
 • Voor Schaal E 9,4%
 • Voor Schaal F  8,5%
 • Voor Schaal G 7,4%
 • Voor Schaal H 6,5%
 • Voor Schaal I 5,6 %
 • Voor Schaal J  5,1%
 • Voor Schaal K  5,0%

Een groot deel van de Achmea medewerkers zitten in Schaal F, G en H (47%). En die zitten in het voorstel van Achmea nog ver af van de door ons gevraagde 12,6%. Zeker gelet op het feit dat er in 2023 maar 1% loonsverhoging is uitbetaald. Tevens willen wij geen 2-jarige cao en vinden wij daarbij de 4% loonsverhoging ook onvoldoende. Ook vinden wij het argument dat de hogere schalen tredes erbij moeten krijgen omdat ze anders geen mensen kunnen krijgen niet voldoende. Immers dat geldt ook voor de klantencontactcenters en Eurocross. En medewerkers daar zitten niet in die hoge schalen. 
Achmea geeft aan dat er niet meer ruimte in het loonbod zit. Het is nu belangrijk om van jou een je collega’s te horen wat jij van het bod van Achmea vindt. Dat bepaalt onze inzet op het volgende overleg van 4 december a.s.  Dat kan je laten weten via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl  of via onze cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/verzekeraars/cao-achmea/

Onze voorstellen en de reactie van Achmea

Wij hebben naast loon ook nog andere voorstellen gedaan. Hieronder vind je die voorstellen en de reactie van Achmea daarop.

 • De uitkering op grond van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt voor parttimers gelijkgesteld aan fulltimers, omdat die uitkering bedoeld is als compensatie van de gemiste AOW als je er eerder uitgaat. Achmea is daar dus akkoord mee.
 • Wij willen dat het duidelijk is waar Achmea naartoe gaat en wat dit betekent voor de planning van functies. Achmea is bereid om dat met ons af te spreken.
 • Wij willen leerpaden afspreken. Wat heb je nodig om een gewenste functie te kunnen bereiken. Achmea wil dat ook met ons afspreken.
 • Wij willen dat je tijd krijgt om een persoonsgerichte opleiding te doen. Achmea wil hiervoor 3 dagen ter beschikking stellen. Bovendien is afgesproken om ook in de planning rekening te houden met een opleiding, zowel in Achmeatijd als in je eigen tijd.
 • Wij willen een verbetering van de communicatie over All You Can Learn en dat is toegezegd.
 • Een onafhankelijke commissie om te beslissen over een opleiding boven de €5000 zoals wij hebben voorgesteld, komt er niet.
 • Wij willen een scherpe monitoring door vakbonden over de werkdruk. Die monitoring komt er.
 • Wij willen maatwerk maar wel eenduidigheid in afspraken met je leidinggevende in het kader van de combinatie werk en privé. Daar zal Achmea rekening mee houden.
 • Er komt een mogelijkheid tot workshops werkgeluk, dat willen wij ook graag.
 • Wij wilden zowel 40 cent per kilometer voor woon-/werkverkeer op de fiets als een OV-jaartrajectkaart. Achmea heeft een geheel nieuw mobiliteitsvoorstel gedaan. Dat ziet er als volgt uit.

Aanpassing van de huidige vergoedingssystematiek voor woon-werkverkeer naar een systematiek van ‘pay per use’ per 1 juli 2024 (beoogde datum) waarin:

 • de daadwerkelijk gereisde kilometers worden vergoed (binnen de bestaande bandbreedte 11 – 50 km);
 • medewerkers verschillende vervoersvormen (OV, fiets, auto) per rit kunnen combineren en per dag kunnen variëren;
 • gereisde kilometers per
  - elektrische- of PHEV-auto worden vergoed op basis van het fiscaal vrijgestelde kilometerbedrag (2024: € 0,23);
  - auto met fossiele brandstofmotor worden vergoed op basis van vast bedrag (€ 0,20);
  - OV volledig wordt vergoed (onder behoud van declaratie gemaakte kosten of door middel van het verstrekken van een OV-vervoersbewijs) en ook voor het gehele woon-werktraject worden vergoed (dus ook voor reizen tot 11 km en boven 50 km).
  Wij kunnen ons vinden in dat voorstel omdat het ook rekening houdt met klimaatdoelen en dat was ook de bedoeling van onze voorstellen.

Overige afspraken die op tafel liggen

 • Bij kortdurend zorgverlof verhoging van de loonbetaling van 70% naar 90% van het salaris. Daar zijn wij mee akkoord.
 • Naast de jaarlijkse keuzeronde (die onverminderd blijft bestaan) kunnen medewerkers ook gedurende het kalenderjaar kiezen voor meer- of minderuren Select en kunnen medewerkers een gemaakte Select keuze herzien. Daar zijn wij mee akkoord.
 • Klimaatbudget voor nieuwe medewerkers. Daar zijn wij mee akkoord.
 • Ploegentoeslag aanpassen. Daar zijn wij het nog niet over eens.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Graag horen wij van jou wat je van zowel het loonbod als de andere voorstellen vindt. Het is voor het volgende overleg van 4 december a.s. belangrijk om te weten wat voor jou belangrijk is. Dit kan zowel via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl als via de cao-pagina https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/verzekeraars/cao-achmea/

Maand van de vakbond voor je collega’s

Is je collega nog geen lid, dan kan dat nu een jaar gratis en jij hebt kans op een leuke olijfboom. Meld je collega aan via https://www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/word-lid-via-de-kortingsactie-van-je-werkgever/

Mede namens Bea Zwart en Raoul de Lange,
Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error