Werkende mantelzorger? Deze hulp is er voor jou

Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Wat kun je doen als je als mantelzorger een lange tijd voor iemand zorgt? Welke hulp en steun is er voor jou? En wat mag je van je werkgever verwachten?

Wat is mantelzorg?

Je bent een mantelzorger als je een langere tijd voor iemand zorgt die ziek is of een handicap heeft. Het is een onbetaalde zorg die je geeft aan iemand van wie je houdt. Je kind, partner, een ouder of een vriend bijvoorbeeld. Je helpt bij verzorging, begeleiding of dagelijkse activiteiten. Misschien deel je de zorg afwisselend met andere vrienden of familie.    

Werk je daarnaast? Dan ben je een werkende mantelzorger. Zorg en werk combineren is niet altijd makkelijk. Mantelzorg vraagt tijd, energie en aandacht. Dat kan heel zwaar zijn, zeker als de zorg lang duurt. Daarom zijn er verschillende regels, vergoedingen en andere hulpmiddelen om je te ondersteunen. Op je werk en daarbuiten.

Mantelzorger. En dan?

Vertel je werkgever over je situatie. Je hoeft niet alles te delen, maar vertel in elk geval dat je mantelzorger bent. Heb je een keer minder aandacht voor je werk, moet je onder werktijd bellen of plotseling eerder weg? Dan is het goed als je werkgever weet wat er speelt. Misschien kunnen jullie samen nadenken over oplossingen voor je situatie.

Wat kan ik met mijn werkgever regelen?

Samen met je werkgever kun je afspraken maken die je helpen zorg en werk te combineren. Dat je onder werktijd bereikbaar mag zijn voor bepaalde zorgtaken. Of dat je soms thuis mag werken of voor verlofdagen kan sparen. Je hebt in elk geval wettelijk recht op kortdurend en langdurend zorgverlof. Soms kan je ook je werk tijdelijk aanpassen.

Werk aanpassen met Wet flexibel werken 

De Wet flexibel werken geeft je als mantelzorger de mogelijkheid om je werk in overleg met je werkgever aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld je werktijden veranderen, minder uren gaan werken of op een andere plek gaan werken, bijvoorbeeld vanuit huis of een andere werklocatie.

Je mag 1 keer per jaar een verzoek tot flexibel werken bij je werkgever inleveren. Maar je kunt alleen een verzoek doen als je minimaal 6 maanden bij je werkgever werkt en je werkgever meer dan 10 werknemers heeft.

Je verzoek lever je minimaal 2 maanden van te voren in. Je werkgever heeft het recht om je verzoek te weigeren als het problemen voor het bedrijf oplevert. Dit kan hij tot 1 maand voor het ingaan van de verandering doen.

Kortdurend zorgverlof 

Kortdurend zorgverlof kun je opnemen als iemand ziek is en hij of zij niet zonder jouw zorg kan. Je hebt ieder jaar recht op maximaal 2 keer je wekelijkse werkuren aan kortdurend zorgverlof. Werk je 32 uur per week? Dan mag je 64 uur verlof opnemen. Je werkgever betaalt minstens 70% van je loon, tenzij er in je cao wat anders is afgesproken. De opbouw van je vakantiedagen gaat door.  

Is iemand plotseling ziek geworden en heb je meteen verlof nodig? Je kunt die eerste ziektedag calamiteitenverlof opnemen. Daarna vraag je zo snel mogelijk het kortdurend zorgverlof aan. Je werkgever mag dit verlof alleen weigeren als je afwezigheid voor ernstige problemen in het bedrijf zorgt.

Langdurend zorgverlof 

Je kunt langdurig zorgverlof aanvragen als je een lange tijd voor iemand moet zorgen. Per jaar mag je maximaal 6 keer jouw wekelijkse werkuren aan verlof opnemen. Werk je 32 uur per week? Dan heb je dus recht op 192 uur langdurend zorgverlof. Je werkgever hoeft je loon tijdens je verlof niet door te betalen. Vakantiedagen blijf je wel opbouwen.

Je mag de verlofuren over meerdere weken verspreid opnemen. Dit doe je in overleg met je werkgever. Je vraagt het langdurend zorgverlof schriftelijk aan, minstens 2 weken voor het ingaan van de eerste verlofdag. Ook dit mag je werkgever alleen weigeren als jouw afwezigheid ernstige problemen oplevert.

Waar moet ik rekening mee houden? 

Er zijn cao’s met speciale afspraken over het combineren van werk en mantelzorg. Over de mogelijkheid tot sparen voor verlof of thuiswerken bijvoorbeeld. Ook zijn er cao’s die bepalen dat je geen loon krijgt bij kortdurend zorgverlof of je een ander aantal dagen vrij geven. Heb je een cao? Lees de afspraken om te zien waar jij recht op hebt.

Pensioen, WW en toeslagen 

Neem je langdurig zorgverlof op of ga je minder uren werken? Dan wordt je inkomen lager. Dat kan invloed hebben op de hoogte van je latere pensioen en een mogelijke WW-uitkering. Die kunnen lager worden, dus laat je daarover informeren door je werkgever. Toeslagen als zorg- en huurtoeslag kunnen misschien wel hoger worden als je inkomen daalt.    

Welke oplossingen zijn er buiten het werk? 

Ook buiten je werk zijn er verschillende hulpmiddelen waar je als mantelzorger gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld:  

Persoonsgebonden budget 

Het persoonsgebonden budget is een bedrag waar je zelf zorg mee kunt regelen als je ziek bent. Er kan ondersteunende zorg van worden ingekocht, maar het kan ook gebruikt worden om jou als mantelzorger te betalen.  

Mantelzorgmakelaar 

Als mantelzorger moet je veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan je daarbij helpen door die regeltaken van je over te nemen. Denk aan het doen van de administratie of het bemiddelen tussen jou en je werkgever. 

Respijtzorg 

Respijtzorg is vervangende zorg. Ga je op vakantie of wordt de zorg te veel voor je? Dan kan je met respijtzorg jouw zorgtaken door iemand laten overnemen. Dit kan tijdelijk, maar ook voor een vast aantal dagen per week.   

WMO-ondersteuning

Via je gemeente kun je ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Verschillende soorten hulp voor diegene die ziek is en steun voor de mantelzorger. Zoals bijvoorbeeld vervangende zorg.  

Verder lezen

Agressie op het werk

Zo voorkom je agressie, of ga je ermee om als het gebeurt.

Beroepsziekten

Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

Code rood

Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

Arbodienst

De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

De Arbowet

Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

Discriminatie op het werk

Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

Gevaarlijke stoffen

Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

Intimidatie op het werk

Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

Liefde op de werkvloer

Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

Pesten op het werk

Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

Werk en privacy

Hoe wordt jouw privacy beschermd?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Rugklachten door werk

Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

Scheiden en werk

Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

Werkdruk

Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

Werk en overgang

CNV wil de taboe over dit onderwerp doorbreken.

Werkgeluk

Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

Werkstress

Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte