Stem over het onderhandelingsresultaat Cao Sport

De afgelopen maanden hebben er cao-onderhandelingen plaatsgevonden. In september 2023 hebben wij een inzetbrief ingediend nadat de leden waren geraadpleegd. Daarna zijn de cao-onderhandelingen van start gegaan.

De focus lag gedurende de onderhandelingen op loon, en wel 10% in 1 jaar tijd. Gedurende de onderhandelingen is er discussie ontstaan tussen vakbonden en werkgevers met betrekking tot de loononderhandelingen. Het verschil in looneisen en biedingen kan te wijten zijn aan verschillende perspectieven op de economische omstandigheden, met name de gebruikte consumentenprijsindex (CPI). Het is mij dan niet gelukt om jullie wens van 10% binnen een jaar te realiseren. Dit is erg jammer, want als er een sector is die het verdient dan is het de Sport wel. Met de 10% wilden we graag repareren en recht doen aan de werknemers binnen de sport. We zijn een looptijd van twee jaar overeengekomen met een loonsverhoging dat er als volgt uitziet.

2024

  • Per 1 januari 2024 worden de salarissen geïndexeerd met 6%;
  • Per 1 oktober 2024 worden de salarissen geïndexeerd met 2%;
  • De eindejaarsuitkering zoals genoemd in artikel 16 lid 2 CAO Sport wordt verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris.

2025

  • Met ingang van 1 april 2025 worden de salarissen geïndexeerd met 5%;
  • De eindejaarsuitkering wordt nogmaals verhoogd met 0,3% van het jaarsalaris.

Werkgevers hebben aangegeven dat het financieel niet mogelijk voor ze is om te kunnen voldoen aan onze looneis van 10% maar hebben voor hun doen een grote stap richting vakbonden gezet. Wat wij jullie nu voorleggen is dan ook het maximaal haalbare.
Daarnaast hebben wij ook inhoudelijke voorstellen gedaan zoals een generatieregeling, stageregeling, verhogen laagste schalen etc. In de bijlage treffen jullie het volledige onderhandelingsresultaat aan. 

Stemming

Breng als lid van CNV Vakmensen jouw stem uit over het onderhandelingsresultaat. Je krijgt als lid separaat de stemlink toegestuurd. Niet-leden mogen hun mening geven over het onderhandelingsresultaat met deze link Stemmen is mogelijk tot en met 29 november 2023.
Wij roepen iedereen op zijn stem uit te brengen, leden en niet-leden. Uiteraard telt alleen de stem van de leden mee, maar wij vinden het wel belangrijk om ook te weten hoe niet- leden erover denken. Geef de link dus ook door aan je collega!

Heb je nog vragen?

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag. Stuur mij dan een e-mail. Ook kun je meepraten, en met jouw vragen terecht op de cao-pagina, waar je ook het hele cao-traject nog eens kunt nazien. Ga naar de cao-pagina Cao Sport (WOS) | CNV Vakmensen - Sport (WOS) | CNV Vakmensen.  

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1998 / w.kruithof@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error