Cao Sport (WOS)

Looptijd: -

Deze cao geldt voor werknemers in de sportsector. Op deze pagina kun je de cao Sport downloaden van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS). In de cao Sport (WOS) lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken binnen de stichting.

Belangrijkste punten

 • Salarisverhoging: 4,6% over 2 jaar.

 • Werkgevers maken op organisatieniveau afspraken met de medezeggenschap over:

  - De thuiswerkregeling (ofwel regeling hybride werken) in lijn met (arbo) wetgeving;
  - Een (eventuele) vergoeding voor thuiswerken, al dan niet in combinatie met een reiskostenvergoeding.

  Werkgevers hechten er waarde aan om op organisatieniveau maatwerkafspraken te maken die het beste bij de organisatie, haar werknemers en haar situatie passen.

 • Sociale partners leveren gedurende de looptijd van deze cao een inspanningsverplichting ten aanzien van het concretiseren/uitwerken van de thema's die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag MDIEU. Het betreft naar verwachting de navolgende thema's:


  - Bevorderen gezond, veilig en vitaal werken (balans werk privé en werkdruk);
  - Bevorderen goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  - Stimuleren leven lang ontwikkelen en stimuleren arbeidsmobiliteit/tegengaan versnippering arbeidscontracten;
  - Bevorderen bewustwording van werkenden ten aanzien van loopbaan en eigen regie.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Willem Kruithof
Onderhandelaar

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte