Eerste cao-gesprek UWV: vooral ruimte voor toelichtingen

Bij de eerste gesprekken over de cao-UWV gaven zowel de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen, de Unie en de Novag) als de werkgever een toelichting op hun Inzetbrieven. In een goede sfeer werden over en weer tal van vragen gesteld bij de diverse wensen die op tafel kwamen. Van onderhandelingen was nu nog geen sprake, en dat was vooraf ook niet de verwachting van de gezamenlijke onderhandelaars. De volgende keer komt de financieel directeur van UWV toelichting geven over het financieel en economisch kader van UWV. CNV Vakmensen verwacht daarom de volgende keer ook een loonbod van UWV.

Er is gesproken over enkele grote deelgebieden zoals loonsverhoging en inflatie, verlofdagen, functiewaardering, positie verzekeringsartsen, hybride werken, pensioenen, doorwerken na AOW-leeftijd, voortzetting van het sociaal plan, verhoging laagste salarissen naar 16 euro, de RVU-regeling, werkdruk, opleidingen, vitaliteitspact, duurzame inzetbaarheid, mobiliteitskosten, inclusiviteit en diversiteit, opleiden en ontwikkelen, vakbondswerk en ouderschapsverlof.Omdat bonden en werkgever-UWV vooraf hadden afgesproken zich te willen beperken tot het geven van een uitgebreide toelichting, staan de volgende cao-onderhandelingen gepland voor woensdag 13 maart.

De voorstellenbrieven van de werkgever en van de vakbonden zijn te vinden op de DWU-pagina's.

De cao-online

De voorstellenbrief van CNV Vakmensen kun je ook vinden op de cao-pagina van CNV Vakmensen. Hier kan je reageren, vragen stellen en blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject.  Cao UWV | CNV Vakmensen - Sociale Zekerheid | CNV Vakmensen
Heb jij deze nieuwsbrief per post ontvangen dan hebben wij geen email adres van jou. Wil je in het vervolg de nieuwsbrief liever digitaal (en dus sneller) ontvangen? Pas dan je gegevens aan via www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/ 

Roel van Riezen
bestuurder CNV Vakmensen 
M: + 31 6 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl