Cao-onderhandelingen Arbo Unie en CNV Vakmensen op 30 september 2021

Graag hoor ik voor 23 september wat jij van belang vindt in je nieuwe cao. Je kunt je reactie mailen naar: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Waar staan we nu

In de huidige cao spraken we af dat bonden en werkgever de actuele (financiële) ontwikkelingen van Arbo Unie in september 2021 met elkaar zouden bespreken. Met als doel om vast te stellen of, en zo ja in welke omvang, er in 2021 ruimte is voor verdere loonontwikkeling. Dit gesprek is onlangs geweest en biedt perspectief en we zullen hierover verder spreken op 30 september. Dan spreken we ook over een structurele loonsverhoging.

Structurele loonsverhoging

Wat CNV betreft is het de hoogste tijd voor een goede structurele loonsverhoging. Een loonsverhoging die de inspanningen van de medewerkers weerspiegeld. Laten we daarbij niet vergeten dat er flink wat extra inspanningen gevraagd werden van medewerkers door de extra dienstverlening die corona met zich meebracht voor Arbo Unie. Daarnaast daalden de reiskosten flink voor Arbo Unie door het vele thuiswerken.  We zien graag dat deze bespaarde kosten naar de medewerkers gaan. Bovenal past een marktconforme loonsverhoging bij een moderne werkgever die ook in de arbeidsvoorwaarden wil uitstralen dat ze voorop loopt in de markt.

Hieronder staan enkele suggesties en onderwerpen. Ik ben vooral benieuwd of deze onderwerpen aansluiten bij jouw wensen. Andere ideeën voor de cao of opmerkingen hoor ik graag. Je kunt ze mailen naar a.baselmans@cnvvakmensen.nl

Enkele suggesties:

Aanvulling geboorteverlof;

Per 1 juli 2020 is per wet 5 weken verlof mogelijk voor de partner. Het UWV betaald tijdens dit verlof 70% van het salaris. CNV stelt voor dat Arbo Unie de overige 30% aanvult tijdens deze 5 weken.

Functiewaardering en loongebouw;

Tijdens deze cao-ronde zet CNV graag de laatste stappen en willen we starten met het vernieuwde functiewaarderingssysteem en loongebouw. Met de afgesproken voorwaarde dat dit geen verslechteringen oplevert voor de medewerker.

Afschaffen laagste salarisschaal;

Van deze schaal wordt weinig gebruik gemaakt door Arbo Unie. CNV stelt voor om deze laagste schaal af te schaffen.

Pensioen;

De meeste medewerkers zijn via de werkgever aangesloten bij het pensioenfonds zorg en welzijn. Wil je meer inzage in de beleggingen van dit fonds, kijk dan op: https://groen-pensioen.nl/wp-content/uploads/2021/05/DEF-20210511-GP-rapport-zorgpensioenfondsen.pdf

Daar kun je lezen op pagina 21 dat PFZW belegt in fossiele brandstoffen, zich onthield van stemming in 2020 bij de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell en belegt in wapens.

Hoe sta jij hier als deelnemer tegenover?

Het voorstel van CNV is om met werkgever een enquête te houden onder de werknemers van Arbo Unie over dit onderwerp. De uitkomsten bespreken werkgever en werknemersorganisaties vervolgens met het pensioenfonds.

Vakorganisaties zijn ook aangesloten bij PFZW, dus CNV kan de enquête desgewenst ook uitzetten onder de eigen deelnemers.

 30 –urige werkweek;

CNV is voorstander om toe te werken naar een 30-urige werkweek. CNV gaat hierover graag het gesprek aan. Een 30-urige werkweek heeft als grootste doel een betere werk-privé balans. In diverse kranten en op internet is er veel informatie over dit onderwerp te vinden van CNV.

Rouwverlof;

CNV zou het rouwverlof graag benoemen in de cao en een aantal dagen extra verlof hiervoor creëren in de cao. Nu is het maatwerk en is het in overleg met de leidinggevende vaak mogelijk om extra of meer vrij te krijgen in rouwperiodes. In België is dit onderwerp via wetgeving onlangs vastgelegd in het arbeidsrecht. Meer informatie en interviews hierover is te vinden in het CNV Vakmensen magazine van september op pagina 6 en op: https://www.cnvvakmensen.nl/themas/rouw-op-het-werk

Flex- uitzend en inhuurkrachten;

CNV krijgt graag een beeld van het aantal flex- uitzend en inhuurkrachten. CNV wil waar mogelijk de de te maken cao-afspraken ook laten gelden voor deze groep medewerkers.

De overgang;

CNV hield in enquête in maart 2021 onder 2000 vrouwelijke leden tussen de 45 en 60 jaar oud. Daaruit bleek dat 84% van hen overgangsklachten heeft. CNV stelt voor om in de cao op te nemen dat werkgever workshops aanbiedt aan werknemers over dit onderwerp. In het CNV magazine van september is hierover op pagina 21 meer te lezen.

Opleiding en ontwikkeling;

In een eerdere cao spraken we een opleidingsbudget af van 400 euro per jaar per medewerker. Ook spraken we af dat medewerker 20 uur per jaar in overleg met de leidinggevende in kan zetten voor activiteiten die verband houden met duurzame inzetbaarheid. Hoe ervaren jullie deze afspraak in de praktijk? Zijn er voldoende mogelijkheden om van dit bedrag en de uren gebruik te maken?

Tot slot

Verplichte vakantie periode keuringen.

Arbo Unie wilde in gesprek met medewerkers over een verplichte opname van verlof bij het bedrijfsonderdeel keuringen tijdens de  vakantieperiode in de zomer. CNV ontving hierover in de zomerperiode diverse berichten van leden en communiceerde hierover met werkgever. Ook leden gaven direct bij werkgever aan dat ze verplichte opname geen goed plan vonden. Werkgever communiceert hierover in de periode dat deze brief naar de leden gaat met de medewerkers. Het loont in ieder geval om het gesprek aan te gaan en van je te laten horen.

 

Van je laten horen zorgt voor verandering

Zo laten onder andere de doktersassistenten regelmatig van zich horen. Richting CNV en direct richting werkgever. Dit helpt CNV in de gesprekken met Arbo Unie om onderwerpen te bespreken en zaken te veranderen.

Dus grijp je kans en laat van je horen wat je belangrijk vindt op arbeidsvoorwaardelijk vlak voor jou en je collega’s. Zou je deze brief naar je collega door willen sturen die geen lid is? Ook van deze collega’s ontvang ik graag hun meningen en ideeën  a.baselmans@cnvvakmensen.nl


Arjan Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl
M: 06-47826869