Al het nieuws

Minder of ander werk door coronavirus (deel 5)

Steeds meer schoonmakers werken op andere dan hun eigen werkplek. Ze helpen mee om de coronacrisis in bedwang te houden. Het is daarbij wel belangrijk dat je je werk op een veilige manier kunt doen. In deze corona-nieuwsbrief praten we je weer bij over een aantal ontwikkelingen.
Vakantiegeld komt gewoon in mei

Van een aantal schoonmaakbedrijven krijgen we signalen dat ze het financieel moeilijk hebben. Dat leidt tot bijzondere situaties. We hebben bijvoorbeeld van een bedrijf gehoord dat zij in overleg met hun ondernemingsraad willen afspreken dat het vakantiegeld niet in mei wordt uitbetaald, maar pas later in het jaar. Met de werkgevers hebben wij hierover een duidelijke afspraak gemaakt: dat kan niet. Je krijgt je vakantiegeld dus gewoon in mei.

Om bedrijven die het nu moeilijk hebben tóch te helpen, is bijvoorbeeld geregeld dat ze komende maanden geen premie hoeven te betalen aan de RAS.

Scholing

Als lid van CNV vakmensen kun je gebruikmaken van de e-learning modules van Goodhabitz. Vanuit de schoonmaakbranche kun je nu tot 1 juli ook online cursussen volgen.

Als er even geen of minder werk is, zou je dat misschien eens kunnen proberen!

Mobiliteitscentrum

Sinds 6 april is er een mobiliteitscentrum. Werkgevers die mensen zoeken of die mensen naar huis sturen, kunnen zich daar melden en zo kijken of er geschikte mensen beschikbaar zijn die anders geen werk hebben. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd, omdat ervaren mensen nu eenmaal beter werk leveren dan onervaren mensen.

CNV Schoonmaak wil dat ook schoonmakers zelf gebruik kunnen maken van dit mobiliteitscentrum. Nu zien we vaak dat mensen best ver weg worden gestuurd om aan het werk te gaan, terwijl een ander schoonmaakbedrijf misschien wel werk vlakbij heeft.

Als je via het mobiliteitscentrum werkt, blijf je wel gewoon bij je eigen werkgever in dienst en houd je ook jouw eigen arbeidsvoorwaarden (zoals je loon enz.).

Vragen?

Elke dag komen er nieuwe vragen op ons af. Wij blijven jullie zoveel mogelijk informeren. Blijf ons dan ook informeren als je wat te melden hebt. Zo kunnen we met elkaar zorgen dat schoonmakers op een veilige manier hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl