Leden CNV Schoonmaak stemmen in met cao-akkoord

Uit de stemming onder de leden van CNV schoonmaak blijkt dat een grote meerderheid instemt met het principeakkoord over een nieuwe cao.

Uitslag

De uitslag van de stemming over het CNV akkoord is bekend: 85% van de leden is vóór het akkoord. 15% van de mensen die tegen het akkoord zijn, hebben vooral moeite met de verhoging van het loon ( dat is te laag) of vinden dat er te weinig is voor hun situatie, bijvoorbeeld geen reiskosten terwijl men wel ver moet rijden. 

Ook positieve berichten

Via de mail en commentaar bij een enquête waren er ook veel positieve berichten. Veel mensen zijn blij met het akkoord. Naast de loonsverhoging gaat het dan ook om alle verschillende mogelijkheden om je (bij) te scholen. Zowel  voor werk binnen de schoonmaakbranche als buiten de schoonmaakbranche.

CNV is blij met zoveel steun

Een cao afsluiten is echter het begin. Nu begint de uitvoering van de afspraken. Daar komt steeds meer informatie over, bijvoorbeeld over hoe de regelingen voor (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken precies gaat werken. of welke onderzoeken er gehouden worden etc.

Facebook en nieuwe cao-pagina

Op deze Facebook-pagina blijven we je op de hoogte houden van de uitwerking van de cao: www.facebook.com/CNV-CAO-Schoonmaak-105688608162418. En heb je al op de nieuwe cao-pagina gekeken? Daar kun je ook altijd je vraag stellen of reageren op een nieuwsbrief of op andere reacties! Ga naar de cao-pagina Schoonmaak  

Jan Kampherbeek, onderhandelaar Cao Schoonmaak
M 06 5160 2022 / j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error