Al het nieuws

Cao-overleg Schoonmaak eindigt toch nog met een mooi akkoord

De onderhandelingen met de werkgevers over een nieuwe schoonmaak-cao hebben afgelopen vrijdag toch nog een akkoord opgeleverd. De CNV-kaderleden die erbij aanwezig waren, zijn er positief over. In deze nieuwsbrief vind je een korte samenvatting én het volledige resultaat. Tot 22 december kun je je stem uitbrengen.

Stemmen

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar: van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024.

Loonsverhoging

De basisuurlonen gaan in totaal omhoog met 7,65% omhoog, als volgt verdeeld:
 • 3,4% per 1 april 2022
 • 2,75% per 1 april 2023
 • 1,5% per 1 april 2024

Eindejaarsuitkering

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering de komende jaren ook nog wat omhoog, als volgt:

 • met 0,3% naar 4,5% in 2022
 • met 0,25% naar 4,75% in 2023
 • met 0,25% naar 5% in 2024

Jeugdlonen

CNV Schoonmaak had graag gezien dat de jeugdlonen helemaal waren afgeschaft. Dat is niet gelukt, maar ze worden wel fors verhoogd. Op 1 april 2022 gaan de percentages als volgt omhoog:
 • 20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon
 • 19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon
 • 18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon
 • 17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon

Eerder stoppen met werken

De regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, wordt verruimd. Je kunt straks 2 jaar vóór je AOW-datum stoppen met werken (dit was 1 jaar). Daarnaast wordt het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om gedeeltelijk te stoppen met werken. We zullen over deze regelingen aparte nieuwsbrieven maken voor de leden boven de 60 jaar. We hebben ook afgesproken dat je hierover gratis advies kunt krijgen als je dat wilt.

Opleidingen

 • Iedereen die leidinggevende wordt, moet de cursus voor leidinggevende volgen. Is het nog niet duidelijk of je leidinggevende kan worden, maar wil je al wel die cursus volgen, dan kan dat ook.
 • Voor de basisopleiding komt een herhalingscursus. Gedeeltelijk via de computer, gedeeltelijk live.
 • Wil je een opleiding voor werk buiten de schoonmaak? Dan zijn daar mogelijkheden voor.
 • Digitale vaardigheden. Je kunt een cursus volgen over het omgaan met de computer. Handig als je daar nog niet zo goed mee overweg kunt.

Reistijd

Als je werkgever vraagt om collega’s mee te laten rijden, dan is de reistijd die je als chauffeur maakt ook werktijd. Voor specialisten geldt dat - als je via de vestiging rijdt en je moet daar wat doen - de tijd vanaf de vestiging als reistijd telt.

Toeslagen voor hotelschoonmakers

Het is niet gelukt om voor de hotelschoonmakers dezelfde toeslagen af te spreken als voor de andere schoonmakers. Wèl komt per 1 januari 2023 de feestdagentoeslag terug. Natuurlijk is het wel mogelijk dat je per hotel extra afspraken maakt over betaling van toeslagen in het weekend. Als je die krijgt, dan blijf je die toeslagen ook houden als er een ander schoonmaakbedrijf komt.

Betaling bij ziekte

Ook in een tweede ziektejaar krijg je weer 100% betaald (dit was 90%). Daar staat tegenover dat als je lang ziek bent, je na een half jaar geen bovenwettelijke vakantiedagen meer opbouwt.

Andere afspraken

Er zijn nog wel meer afspraken gemaakt. De volledige tekst van het cao-akkoord vind je in de download bij deze nieuwsbrief.

Tot en met 21 december kun je stemmen!

De CNV-kaderleden zijn positief over het akkoord en adviseren je om hiermee in te stemmen. Stem uiterlijk 21 december via deze link. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kun je naar de cao-pagina van Schoonmaak op www.cnvvakmensen.nl/diensten/schoonmaak/cao-schoonmaak-en-glazenwassersbedrijf/  gaan.

Vragen?

Heb je vragen? Laat het me weten.

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51602022
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads