Cao ANWB: geen erkenning en waardering, ANWB drukt eigen zin door

CNV en FNV ontvingen het eindbod van ANWB met betrekking tot de cao. Tot onze teleurstelling en ergernis hebben we geconstateerd dat ANWB haar zin probeert door te drukken als het gaat over jóuw arbeidsvoorwaarden.

9 dagen onderhandelen, loonsverhoging oké maar werk belangrijker dan privé

Men denkt ervan af te zijn met het aanbod voor een goede loonsverhoging. Om die te krijgen, moet je vervolgens wel slikken dat het werkaanbod steeds leidend is. Het gaat er niet om of jij gezond je werk kunt doen en of je gezond je oude dag haalt. Jouw privéleven lijkt van geen belang. Zolang het werk maar wordt gedaan. We hebben 9 lange dagen onderhandeld over jouw cao. We komen onderhandelend niet verder. Wij vinden wat er nu ligt onvoldoende. Het laatste woord is echter aan jou.

Wat we wel goed vinden

De loonsverhoging, de verhoging van de reiskosten (maar niet tot het fiscaal maximum) en de invoering van een 80-90-100-regeling.

Waar schiet het eindbod tekort

  • Werkdruk: we hebben keer op keer gepleit voor een werkdrukonderzoek (dat moet leiden tot het nemen van maatregelen). ANWB vindt dat ze genoeg onderzoekt en denkt dat een betere communicatie voldoende is. Geen erkenning voor jullie signalen over werkdruk.
  • Hoe haal ik mijn pensioen: de invoering van een 80-90-100-regeling is op zichzelf best mooi. Maar het is niet logisch dat de mensen met de zwaarste beroepen bij ANWB hiervoor werktijdverkorting moeten inleveren en anderen niet. Wij hebben juist voor de mensen in onregelmatige dienst gevraagd om een betere regeling; het liefst willen we dat je eerder gebruik kunt maken van de regeling, zodat je niet met de tong op de schoenen je werk hoeft te doen. Het voorstel van de ANWB gaat ons niet ver genoeg.
  • RVU: de huidige RVU-afspraak loopt tot 31 december 2025. ANWB wil niet met ons afspreken dat, als de regeling door de overheid wordt verlengd, dit ook voor ANWB-ers geldt. Ja, de ANWB wil wel met ons overleggen (maar dat is wat anders dan een afspraak waar je rechten aan kunt ontlenen). Zélfs ons voorstel om de huidige regeling dan in ieder geval te laten voortbestaan tot 1 april 2026 (zodat gedurende de hele looptijd van de cao iedereen hetzelfde behandeld wordt) werd afgewezen. Tijdens ons overleg stelde de ANWB mogelijk te willen spreken over de voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van RVU; teveel wegenwachten gaan nu fit en gezond de RVU in (lijkt ons de bedoeling overigens). Medewerkers die gebruik maken van RVU gaan vervolgens weer aan het werk voor ANWB. Alsof deze collega's niet op verzoek van ANWB zélf helpen om een arbeidsmarktprobleem op te lossen. 
  • Het FIT-budget wordt niet geïndexeerd. De prijzen van opleidingen en bijv. sportartikelen zijn fors gestegen. Je kunt minder kopen en leren. Oudere werknemers mogen extra verlof kopen van het budget, maar als het budget gelijk blijft en het loon wordt hoger, dan betekent dat dat je minder uren kunt kopen. 
  • Accuservice-medewerkers hadden tot dit jaar altijd een jaarrooster. Daardoor wisten ze lang van tevoren wat hun werktijden zijn. Dit stond niet in de cao, maar ze kregen het wel. Sinds dit jaar krijgen ze geen jaarrooster meer, want “het mag niet van de cao”. Dat is onzin. Van ons mag het in ieder geval wel, het blijkt dat het kon, maar ANWB wil het niet meer.
  • ANWB wil niets afspreken voor jonge ouders. Als je een kind krijgt, heb je (wettelijk!) recht op 9 weken verlof tegen 70% uitkering. Het UWV betaalt dat en het kost ANWB niets. In veel cao’s maken we afspraken over een aanvulling tot 100%, zodat geld geen reden is om het verlof niet te kunnen gebruiken. Maar niet bij ANWB.
  • Periodieken: de gemiddelde ANWB-er doet er meer dan 16 jaar over voordat hij of zij het maximum van zijn loonschaal bereikt. Dat is heel erg lang. In veel cao’s bereik je je maximum hooguit na 7-10 jaar. Maar niet bij de ANWB. Die vind je blijkbaar nog niet vakvolwassen nadat je je werk al 10 jaar hebt gedaan.
  • Reiskosten: er wordt een stap gemaakt met de aangeboden verhoging, maar fiscaal mag je 23 cent per kilometer ontvangen. Daar zit ANWB nog niet aan. Bovendien wil ANWB het maximum van 40 km enkele reis niet loslaten. Wegenwachten moeten steeds verder van hun huis stallen, maar ze moeten (een deel van) hun reis zelf betalen. Dat geldt voor nog veel meer medewerkers. Dicht bij je werk wonen is voor steeds meer mensen, die afhankelijk zijn van de auto voor woon-werkverkeer, geen reële optie. Alternatieven zijn er niet en je moet zelf de kosten betalen.
  • Ook wil ANWB de werkstalvergoeding voor nieuwe medewerkers en collega’s die deze nu nog niet hebben, afschaffen.

Roosters van de wegenwacht

ANWB wil zoveel mogelijk vrijheid als het gaat om roosters. Hoofdstuk 15 van de cao (bepalingen wegenwacht) wordt buitenspel gezet. Een 36-urige werkweek is niet bespreekbaar. De bezettingsbehoefte van de ANWB is het uitgangspunt. Niet jouw gezondheid, niet jouw werk-privébalans, niet of je gezond je oude dag haalt, maar de bezettingsbehoefte van de ANWB. Collectieve roosters worden losgelaten. ANWB wekt de suggestie dat de vakbonden en ANWB in gesprek zijn over de roosters (punt 11 en 12 van het eindbod). Dat is helemaal niet waar. CNV en FNV hebben gezegd dat we het gesprek over roosters alleen willen voeren als er garanties zijn dat de knelpunten (zoals inhaalweekend en lange weken) ook echt worden opgelost. Voor de vakbonden staat de gezondheid en de werk-privébalans van de medewerkers voorop; voor ANWB alleen het pechaanbod.

Nauwelijks erkenning of waardering

Uit het eindbod blijkt nauwelijks erkenning of waardering voor de medewerkers. Terwijl het daar toch wel eens tijd voor is. Wij vinden dat het TOTALE verhaal onvoldoende is. CNV en FNV erkennen de behoeftes van medewerkers wél! Jij kunt daarom jouw stem laten horen uiterlijk 21 juni 2024, 12.00 uur via deze LINK. Let op bij het stemmen: we hebben het stemmen opgedeeld in twee groepen (niet-wegenwachten en wegenwachten), omdat het onderwerp 'roosters wegenwacht' niet voor iedereen geldt. Stem dus in de juiste groep!

Hoe zorgen we dat er naar je geluisterd wordt

Samen met ons kunnen jij en je collega's ervoor zorgen dat er wél geluisterd wordt naar jou. Houd je mail in de gaten. Binnenkort ontvang je bericht van ons met daarin informatie over hoe we aandacht vragen voor de punten die volgens ons nu niet goed worden geregeld. Volg ons ook op de cao-pagina waar je alle nieuwsbrieven aantreft en mee kan praten over de cao. Ga naar de cao-pagina: Cao ANWB | CNV - Reisbranche.

Ook helpt het als meer ANWB-ers lid worden van CNV. Ga voor meer informatie naar Met jouw collega's staan we sterker. Nodig ze uit! | CNV.

Heb je vragen? Wil je ons iets laten weten?

Stuur een mail naar a.bulsink@cnv.nl

De onderhandelingsdelegatie:
Clio Stronk, Carlo van Straten, Eric van Alem en Sander Bijl en
Aletta Bulsink, onderhandelaar CNV
M: 06 2047 1888
E:  a.bulsink@cnv.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error