ANWB verlof, nachtwerk

In deze nieuwsbrief voor de leden van CNV Vakmensen bij ANWB (en hun collega's) nieuws over de verlofprocedure en hoe leven we de cao na m.b.t. het werken in de nacht.

Over het verlof bij HV

In het najaar van 2023 is er veel te doen geweest over de aanvraagprocedure voor verlof. ANWB HV besloot eenzijdig een andere invulling te geven aan de aanvraagprocedure en voerde en passant ook wat nieuwe eigen regels in. Dat kan natuurlijk niet en dat hebben we ANWB ook duidelijk gemaakt.
Dat heeft geleid tot een aantal nieuwe afspraken die in ieder geval bij de uitvraag voor het verlof in 2024 zouden moeten gelden.
Medio december heeft iedereen de uitkomsten gekregen. Wij hebben meermalen aangegeven dat we een inhoudelijk overzicht wilden ontvangen van aangevraagd en toegekend danwel afgewezen verlof.

Na aandringen ontvingen we een overzicht tijdens ons periodiek overleg met ANWB op 6 februari. Natuurlijk konden we op dat moment niet direct inhoudelijk reageren.
Wat is ons opgevallen bij het overzicht:

* ANWB geeft aan dat de aanvragen voor vakanties en los verlof in Q1 allemaal zijn goedgekeurd (behoudens feestdagen en weekenden). Dat laatsete is een interessante disclaimer, waarover wij ANWB apart nog vragen zullen stellen;
* Verlof dat is aangevraagd buiten de periode 1 juni tot en met 30 september is volgens ANWB 100% goedgekeurd. Uitzondering weer de feestdagen en weekenden.
* hoofdvakanties (niet helemaal duidelijk is wat ANWB hier bedoelt): hier zie je dat over de gehele linie tussen de 81% en 95% van de eerste voorkeur is goedgekeurd; een negatieve uitzondering is TI waar sprake is van 71% goedgekeurde eerste voorkeuren. Er zouden geen verlofaanvragen volledig zijn afgekeurd, maar wel is er sprake van 3-7% gedeeltelijk afgekeurde aanvragen; bij dispatch gaat het zelfs om 13% gedeeltelijk afgekeurde verlofaanvragen.
* ANWB geeft aan dat er vrij veel eerste voorkeur verlofaanvragen zijn goedgekeurd, omdat men landelijk heeft gekeken naar de bezetting. Gevolg hiervan is, volgens ANWB, dat medewerkers vaker in andere gebieden moeten werken (....).

Maar goed, dit wisten we allemaal al. We vroegen om getallen en om informatie m.b.t. aanvragen en goedkeuringen en (al dan niet gedeeltelijke) afwijzingen. Wat, waarom, hoe. Het enige dat we nu hebben gekregen zijn de aantallen medewerkers. Plus de uitslagen dan van het eerste kwartaal.

Wat willen we van jou weten?

Laat ons weten (via de mail a.bulsink@cnvvakmensen.nl) of jij je herkent in deze rapportage door ANWB. Is jouw eerste voorkeur goedgekeurd? Moest je je vakantieplannen wijzigen? Of is je verlof zelfs helemaal of gedeeltelijk afgekeurd?
En als je verlof is afgekeurd? Wil je mij dan een mail sturen met daarin een afschrift van de afwijzing? Wij hebben de indruk dat ANWB zich niet altijd helemaal houdt aan de afspraken die wij in oktober (zie deze nieuwsbrief) hebben gemaakt; ook worden er volgens ons standaardafwijzingen gestuurd. Dat is niet de manier waarop het in de Wet bedoeld is.
Is je verlof in eerste instantie afgewezen, maar heb je nadien alsnog een compromis bereikt over je verlof? Ook dat willen we graag weten.

Is je verlof goedgekeurd? Hartstikke fijn! We wensen jou veel voorpret bij het maken van je vakantieplannen.

Iets anders, werken in de nacht als je 55 jaar of ouder bent

In de cao van ANWB is bepaald dat de medewerker van 55 jaar of ouder niet kan worden verplicht om nachtdiensten te verrichten. Dit leeftijdscriterium wordt mede op advies van de arbodienst gehanteerd (art.5.5.8 in de cao).
's Nachts werken is niet goed voor je gezondheid, langdurig 's nachts werken al helemaal niet. Niet voor niets dus dat je niet verplicht kunt worden om nachtdiensten te draaien als je 55 jaar of ouder bent.
Tóch horen we dat deze diensten wel in roosters van 55+-ers worden gezet. Dat kan dus niet. Alleen als jij er voor kiest om 's nachts te werken (dat moet dan wel worden vastgelegd; zowel voor ANWB als jou wel zo duidelijk) en jij er vrijwillig voor kiest, kan er sprake zijn van een rooster met nachtdiensten. Anders niet.
We hebben ANWB hierop aangesproken. Maar er ligt hier ook een taak voor jou. Ben je 55 jaar of ouder en zie je in je rooster opeens een of meer nachtdiensten terwijl je dat niet hebt afgesproken: neem contact op met je roostermaker (of leidinggevende) en laat de nachtdiensten uit je rooster halen. Verwijs naar de cao.

Wat doen we nog meer? Cao/pensioen

Het cao-overleg is begonnen. Op woensdag 6 maart voeren we voor de derde keer overleg over de nieuwe cao. Na 6 maart zullen we je een bericht sturen over de onderhandelingen, wat er op tafel ligt en de stand van zaken.
Verder zijn we erg druk met gesprekken over de pensioenregeling. Zoals je waarschijnlijk wel weet, moeten alle pensioenregelingen worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. En dat moet allemaal dit jaar duidelijk worden, er moeten keuzes worden gemaakt en in een plan worden geschreven. Uiteraard zullen we je informeren zodra er meer duidelijkheid is. De verwachting is dat we rond de zomer een stuk aan je voor kunnen leggen waarover je je mening kunt geven.

We hebben vernomen dat er op het LSC sprake is van min-maxcontracten. Over het minimumaantal uren zou je je normale arbeidsvoorwaarden krijgen, over de uren daarboven (de range dus tot het maximum) krijg je 125% maar geen vakantiegeld/vakantiedagen/eindejaarsuitkering/pensioenopbouw. Voordat we hierover contact opnemen met ANWB willen we hier eerst meer over weten. Heb jij zo'n contract? Stuur me een mail (a.bulsink@cnvvakmensen.nl) met daarin een kopie van je contract. Op basis van deze informatie zullen we ons standpunt en evt. vervolgacties bepalen (uiteraard altijd in overleg met jou).

Meedoen of meer weten?

Neem contact met me op via de mail. Mijn agenda is op dit moment erg druk maar ik doe mijn best om alles zo snel mogelijk te lezen en waar mogelijk te beantwoorden.

Actie lidmaatschap CNV

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan. Want alleen met voldoende leden kunnen wij een vuist maken aan de onderhandelingstafel. Ben je nog geen lid, maar wil jij straks wel meebeslissen over de nieuwe cao? Leden profiteren van allerlei voordelen, zoals juridische hulp en advies, loopbaantrainingen, hulp bij je belastingaangifte en nog veel meer..

Jij bent lid, en je maakt je collega lid? Dan krijg jij nu voor elk nieuw aangebracht lid een cadeaubon t.w.v. € 20,- en je collega betaalt voor het eerste half jaar in totaal maar € 24,-. Ga naar de actie-site.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06- 204 71 888
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error