ANWB-cao: verdere gesprekken leveren niets op

Het cao-overleg met ANWB is geëindigd in mineur. Ondanks het dringende beroep van CNV en FNV om met verbeteringen te komen, was ANWB ook na ruim 6 uur onderhandelen niet bereid om de bonden, en dus de medewerkers, tegemoet te komen.

Leden duidelijk tijdens teamsbijeenkomsten: ANWB moet over de brug komen

In de afgelopen weken organiseerden we teamsbijeenkomsten waar veel medewerkers actief aan meededen. De boodschap die jullie daarbij aan ons meegaven was: goed op weg, maar het is beslist belangrijk dat er nog stappen worden gezet, m.n. op het gebied van de 80-90-100-regeling, RVU, werkdruk en de aanvulling bij ouderschapsverlof. Ook gaven jullie (wegenwacht) luid en duidelijk aan dat er iets moet gebeuren aan de roosters (m.n. lange weken en inhaalweekend). Het gevoel overheerst dat het pechaanbod meer prioriteit heeft dan jullie gezondheid en wensen. Jullie willen meer concrete toezeggingen (en garanties) van ANWB op dat gebied. 
Die boodschap hebben we bij aanvang van de onderhandelingen doorgegeven aan ANWB. We hebben daarbij duidelijk gemaakt dat de signalen niet op zichzelf staan, maar verschillende uitingen zijn van hetzelfde probleem: medewerkers voelen zich niet gehoord en niet gewaardeerd door het management. De medewerkers die wij hebben gesproken tijdens de bijeenkomsten, hebben nog de tijd en moeite genomen om dit door te geven. Heel veel anderen vertrekken bij ANWB of denken daarover.
Wij begrijpen echt wel dat wat wij vragen gevolgen heeft voor de bezetting heeft bij ANWB, maar we zeggen ook dat het niet nemen van maatregelen de problemen alleen maar groter maakt in de toekomst.

6 uur onderhandelen, geen enkele stap gezet

Aan het eind van de dag hebben we moeten constateren dat ANWB na 6 uur onderhandelen alleen bereid was om een (boterzachte) toezegging te doen op het gebied van RVU. Op dit moment is het zo dat je tot uiterlijk 31 december 2025 gebruik kunt maken van RVU. Voorwaarde is dat je geboren bent vóór 1 oktober 1961. 
Als het mogelijk wordt om de RVU te verlengen (afhankelijk van regering), dan wil de ANWB wél met ons overleggen over een verlenging van de regeling bij ANWB, maar onder het motto 'niet bedoeld voor mensen die fit en gezond zijn'. Kortom, er worden extra eisen gesteld aan de RVU. Dat is niet wat wij willen.

Geen verbetering van andere eerder gedane voorstellen

Op alle andere zaken die wij hebben voorgesteld wil ANWB geen verdere toezeggingen doen.

Bonden stellen vast: dit is onvoldoende

Na 9 onderhandelingsdagen hebben we moeten vaststellen dat we onderhandelend niet verder komen met ANWB. We wachten nog op de teksten van het aanbod van ANWB, zodat we die aan jullie kunnen voorleggen. Dat zal ergens in de loop van volgende week zijn. We zijn erg teleurgesteld dat het erop lijkt dat we opnieuw met een eindbod te maken krijgen. Twee jaar geleden verliep het overleg over de cao immers ook al onnodig moeilijk. Je hoort zo snel mogelijk weer van ons. 
Volg ons ook op de cao-pagina Cao ANWB | CNV  

Is jouw collega nog geen lid van CNV?

Samen staan we sterker! Maak jouw collega nu lid van CNV: ga voor meer informatie naar Met jouw collega's staan we sterker. Nodig ze uit! | CNV     

Onderhandelingsdelegatie CNV:
Carlo van Straten, Clio Stronk, Eric van Alem en Sander Bijl
Aletta Bulsink, onderhandelaar
M 06 2047 1888
a.bulsink@cnv.nl