ANWB: uitslag ledenraadpleging pensioen; voorbereidingstijd cursussen; stem van de alarmcentrale

In deze nieuwsbrief de uitslag van de ledenraadpleging over de pensioenafspraken, informatie over de voorbereidingstijd voor verplichte cursussen van de wegenwachten en we zijn op zoek naar mensen die vanuit de alarmcentrale mee willen doen aan onze kaderledengroep.
Leden stemmen in met afspraken over pensioen
Eind oktober hebben CNV Vakmensen, FNV en ANWB afspraken gemaakt over de pensioenregeling voor de komende jaren en dan met name over de bijdrage van ANWB en de pensioenopbouw van jou en je collega's. We vroegen hoe jij daarover dacht.
Na afloop van de stemperiode bleek dat een grote meerderheid van onze leden heeft ingestemd met de gemaakte afspraken. Dat is fijn. Wij zijn heel blij met het vertrouwen dat daaruit spreekt.
We hebben aan ANWB laten weten dat de afspraken daarom nu officieel bekrachtigd kunnen worden.
Heb je de nieuwsbrief over dit onderwerp gemist of wil je hem nog eens nalezen? Kijk op de website van CNV Vakmensen https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/reisbranche/cao-anwb/nieuws/afspraken-over-pensioen-anwb-vanaf-2022-2021-11-11/ 

Voorbereidingstijd verplichte opleidingen en cursussen wegenwacht
We vernamen dat er m.n. vanaf de zomer van 2021 weer veel aan (verplichte) opleidingen werd/wordt gedaan. Het is uiteraard erg belangrijk dat wegenwachten up to date blijven op hun vakgebied om de leden te kunnen helpen, maar het is vreemd dat je de voorbereiding voor deze cursussen in eigen tijd moet doen.

Volgens ANWB is het niet mogelijk om de cursussen lang van tevoren in het rooster in te plannen om zo de opleidingsdag én de voorbereiding in werktijd (gewoon in je rooster dus) te laten plaatsvinden.
CNV Vakmensen is dat niet eens met ANWB en we begrijpen ook niet waarom de voorbereidingen voor bijv. REVI en EV niet gewoon worden ingeroosterd. Deze cursussen zijn geen hobby, maar verplicht en dus behoren ze gewoon tot werktijd.
Doet zich iets onvoorziens voor, dan begrijpen we dat het niet altijd goed in te plannen valt, maar als het gaat om een periodieke hercertificering, dan hoort dat  bij het normale bedrijfsproces en kan het worden ingevoerd in de roosters.

Een groot aantal mensen heeft inmiddels de opleiding elektrische voertuigen gevolgd (en de voorbereidingen in eigen tijd gedaan); voor nu hebben we daarom afgesproken dat je één uur voorbereidingstijd uitbetaald krijgt tegen 150% (het was immers overwerk).

Wij vinden dat iedereen zijn of haar daadwerkelijke voorbereidingstijd vergoed hoort te krijgen. De een doet er nu eenmaal langer over dan de ander. Daar wil de ANWB niet in meegaan. Volgens ANWB is het mogelijk de voorbereiding in 30 minuten te doen en heeft zij uit coulance de vergoeding op 1 uur gezet. Wij hebben al verschillende signalen ontvangen van mensen die aangaven dat ze niet genoeg hadden aan een uur. Dit hoeft niet te liggen aan de (digitale) vaardigheid van de wegenwacht. Ook technische problemen zorgen voor ernstige vertraging en een nog grotere aanslag op jouw (vrije) tijd.
Als jij (veel) langer nodig had dan een uur, stuur mij een mailtje via a.bulsink@cnvvakmensen.nl We zullen er bij ANWB op aan blijven dringen dat de voorbereidingen voor verplichte cursussen in werktijd plaatsvinden. De werkdruk is al hoog genoeg en je vrije tijd is van jou.

Reizen naar de stalling en de benzineprijs
Iedereen die auto rijdt, heeft gemerkt dat de benzineprijs enorm gestegen is. Dat zien we ook terug in de inflatiecijfers. In het voorjaar van 2022 zullen we met ANWB over de nieuwe cao gaan praten en dan zal dit een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.
In de tussentijd werken veel mensen van ANWB (door Corona gedwongen) weer thuis. Dan maakt het niet zo veel uit hoe hoog de reiskostenvergoeding is. Gelukkig hebben we wel een compensatie voor de kosten van thuiswerk afgesproken al is die ook beslist niet kostendekkend.

Er is echter ook een groep mensen die naar de stalling moeten, omdat zij de auto niet bij huis kunnen of mogen parkeren. Soms reizen ze daar behoorlijke afstanden voor. Deze groep voelt de effecten van de hoge benzineprijzen direct in de portemonnee.
We hoopten dat we maatwerkafspraken zouden kunnen maken voor mensen die nu wellicht in de problemen komen.
We hebben daarom ANWB gemaild en gevraagd of we hierover in gesprek kunnen. Helaas hebben we daarop een uiterst formele afwijzende reactie gehad.
Dit vinden we erg jammer omdat er geen oog lijkt te zijn voor de financiële situatie van ANWB-ers. Wij vinden dat niet passen bij een bedrijf als ANWB.

We missen de stem van de alarmcentrale
Door verschillende omstandigheden missen we op dit moment in onze kaderledengroep de stem van de collega's die op de alarmcentrale werken. Daarom doen we een dringende oproep aan onze leden die werken op de alarmcentrale om je te melden, eventueel tijdelijk. Afstand is op dit moment geen issue want we overleggen via MS Teams en ook als we wel weer bij elkaar mogen komen, zullen we naar verwachting nog wel een tijdje ook hybride (dus een deel fysiek bij elkaar, een deel via Teams) samenkomen.
Je krijgt verlof om de bijeenkomsten bij te wonen, kunt als kaderlid heel interessante cursussen volgen en je leert veel over ANWB, je collega's en je arbeidsvoorwaarden.
Wil jij de collega zijn die de stem is voor de collega's op de alarmcentrale? Stuur mij een mailtje via a.bulsink@cnvvakmensen.nl 

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 - 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl