Nieuwe cao publieke omroep: meer vaste contracten en betere afspraken rond geboorte en verlies

De cao voor de publieke omroepen is nu definitief rond. De leden van de verschillende vakbonden hebben het cao-bod van de werkgevers geaccepteerd. De cao wordt op een aantal belangrijke punten flink verbeterd en daarmee een stuk socialer. De lonen gaan in 2 jaar met 5% omhoog, er komen meer vaste contracten, het aanvullend geboorteverlof wordt volledig doorbetaald en er komt extra rouwverlof.

De cao geldt voor een kleine 2.000 werknemers bij de publieke omroep (landelijk en regionaal). Het gaat om een tweejarige cao, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Lonen gaan omhoog

De lonen gaan met terugwerkende kracht (per 1 januari 2022) omhoog met 3%. Per 1 januari 2023 gaan de lonen met nog eens 2% omhoog.

Meer vaste contracten

De verhouding vast-flex is een belangrijk discussiepunt geweest tijdens de onderhandelingen. Bij de omroepen is die verhouding flink uit het lood. Te veel werknemers zijn afhankelijk van losse contracten en moeten iedere keer maar weer hopen dat er nieuw werk voor ze is. We zijn het er nu met de werkgevers over eens geworden dat we dat echt anders willen. De komen jaren gaat het percentage werknemers met een vast contract omhoog, van 60% naar 70%. We zien het als een eerste stap naar verdere verbeteringen en meer zekerheid. We blijven dit onderwerp volgen en houden het komende jaren structureel op de agenda.

Sociale afspraken

Verder zijn we tevreden over de aandacht voor de privé-situatie van werknemers. Privé en werk kun je niet los van elkaar zien. Daarom zijn we blij met de afspraak dat het aanvullend geboorteverlof per 1 januari 2022 volledig wordt doorbetaald. En werknemers die te maken krijgen met het overlijden van een direct familielid krijgen vijf extra verlofdagen.

We vragen als CNV al langer aandacht voor werknemers die te maken krijgen met een ingrijpend verlies. Wettelijk is hier nog niets voor geregeld. We pleiten daarom voor een wettelijk flexibel rouwverlof. Zolang dat er nog niet is, willen we in cao's afspraken maken over rouwverlof en meer aandacht voor maatwerk. CNV Vakmensen heeft hiervoor de gratis handreiking ‘Hoe werkt rouw?’ ontwikkeld.

Vragen?

Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met mij op.

Peter Vlaming
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error