Stemmen over het nieuwe resultaat a.s.r.

Donderdag 21 februari is er overleg geweest tussen a.s.r. en vakbonden. Wij zijn het gesprek aangegaan over het proces, de afwijzing en de toekomst. A.s.r. heeft geluisterd naar de motivatie bij de afwijzing van het eindbod en is bereid geweest om zijn voorstellen aan te passen.

CNV Vakmensen is positief over het resultaat. Nu ben jij aan de beurt, geef jouw mening over het resultaat door te stemmen.

De nieuwe afspraken in het onderhandelingsresultaat voor een tweejarige cao in hoofdlijnen:

Loon
Per 1 maart 2019 3% structurele loonsverhoging.
Per 1 maart 2020 3% structurele loonsverhoging.

Ouderenbeleid, werkdruk, mantelzorg
A.s.r. zal samen met de vakorganisaties concrete afspraken maken over ouderenbeleid en mantelzorg. Werkdruk wordt een nadrukkelijk punt tijdens het periodiek overleg.

Maand van de vakbond
Gedurende een nader te bepalen maand mogen de vakbonden hun organisatie en werkzaamheden actief promoten binnen a.s.r.

Deze afspraken komen bovenop het eindbod zoals dit is neergelegd door a.s.r. begin dit jaar, waaronder de afspraken rondom de 39/40 uur problematiek. In de bijlage vind je de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Proces
CNV Vakmensen is tevreden met de gemaakte afspraken. Met de verschuiving van de ingangsdatum van de loonsverhoging en de verhoging van het percentage in het tweede jaar doet a.s.r. recht aan de huidige positie van a.s.r. en de inzet van de medewerkers. Daarnaast zijn er afspraken rondom partnerverlof, monitoring van werkdruk en de 39/40 urige werkweek. Allemaal punten die veel door werknemers zijn genoemd in onze enquête. CNV Vakmensen is dan ook positief dat a.s.r. ook hier afspraken over heeft willen maken.

We blijven in gesprek met a.s.r. over werkdruk, pensioen en levingsinvullingsbeleid. Binnen levingsinvullingsbeleid zijn mantelzorg en ouderenbeleid twee van de benoemde thema’s zijn. Bij de diverse thema’s zullen partijen medewerkers actief betrekken. Gezamenlijk, met oog voor ieders belangen, zullen we de gesprekken aangaan. Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheden om hierover mee te praten.

Stemmen
Nu ben jij (weer) aan zet. Jij mag je stem uitbrengen over het nieuwe resultaat. Dit kan digitaal via deze link.
Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen dan kun je gebruik maken van de bijlage.
Stemmen kan vanaf 25 februari tot en met 10 maart.

Verdien cadeaubonnen
Door jouw betrokkenheid bij het proces is er een verbeterd resultaat bereikt. Lidmaatschap loont, zowel collectief als in je privé situatie. Maak je collegae enthousiast voor het lidmaatschap. Breng jij een nieuw lid aan? Dan ontvang je 2x een cadeaubon van € 25,-- én maak je kans op een donatie aan een gekozen goed doel t.w.v. € 1250,-. https://www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/125.

Contact en vragen.
Heb je vragen over deze nieuwsbrief of je werk, neem dan contact met mij op via: t.westerink@cnvvakmenen.nl.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads