Stem: De Andere Cao bij a.s.r

In de vorige nieuwsbrief ben je geïnformeerd over de het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij a.s.r. voor 2021 en 2022. De tekst van het onderhandelingsresultaat is nu te lezen in de bijlage. Jij mag hierover je mening geven door het uitbrengen van jouw stem.

De afgelopen week zijn alle afspraken voor de nieuwe cao bij a.s.r. vastgelegd in een definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat. Je kan deze vinden in de bijlage. Een uitgebreide terugkoppeling van de afspraken hebben jullie ontvangen in de vorige nieuwsbrief, deze is hier terug te lezen. Hieronder staan in het kort nog enkele punten uit het onderhandelingsresultaat uitgelicht.

  • Looptijd: kalenderjaar 2021 en 2022
  • Structurele loonstijging: 2,25% per 1-3-2021 en 2,25% per 1-3-2022.
  • Een eenmalige uitkering in februari van € 300,00 bruto voor medewerkers die op 31 december 2020 bij a.s.r. in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn.
  • Een thuiswerkvergoeding van € 30,00 per maand. Dit gaat uit van drie dagen per week een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per dag, over een jaar volledig werken min vier weken vakantie. In het eerste eerste kwartaal zal de vergoeding € 50,00 per maand zijn, omdat de verwachting is dat de meeste medewerkers deze periode niet drie maar vijf dagen thuis werken. Beide vergoedingen zijn voor parttimers pro rato.
  • Medewerkers ontvangen na eigen verzoek hulpmiddelen voor het thuiswerken. Deze worden door a.s.r. in bruikleen aan de medewerker verstrekt. Het betreft de volgende hulpmiddelen: bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord, muis en bureau.
  • Medewerkers ontvangen reiskostenvergoeding over de werkelijk gereden kilometers. De fiscale uitruil bij meer dan 40 kilometers blijft mogelijk, maar alleen over de werkelijk gereden dagen en niet over 214 dagen. Voor pandgebonden functies blijft de huidige regeling van toepassing.
  • De mogelijkheid voor het opnemen van een sabbatical van 2 of 3 maanden. In deze vastgestelde verlofperiode krijg je gedeeltelijk je salaris doorbetaald. Dit is 60% bij twee maanden en 40% bij 3 maanden, beide een totaal van 120%. Deze sabbatical is voor 60+ ook in dagen opneembaar.
  • Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereiken en eerder uit dienst treden, kunnen aanspraak maken op de RVU regeling uit het nationale pensioenakkoord.
  • Betere scholing- en instroomkansen voor uitzendkrachten.
  • Een werkplekcheck en een vitaliteitscheck.

Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, neem dan per mail contact op. Dan zal ik je vraag beantwoorden en kan jij deze informatie ook meenemen in je stemkeuze.

Stemmen

CNV Vakmensen legt het resultaat positief voor aan de leden. We hebben op veel punten afspraken kunnen maken en ook de loonafspraak is, in de huidige tijd waarin bij veel bedrijven en sectoren loonafspraken vanwege corona onder druk liggen, passend bij a.s.r. waar wel loonsverbetering mogelijk is. Uiteraard ben jij uiteindelijke aan zet. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden.

Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 31 januari 2021 de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Maak gebruik van deze mogelijkheid zodat ik ook jouw mening kan meenemen en de uitslag de hele achterban vertegenwoordigt.

Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/390i1cg

Contact en vragen

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, je werk of het lidmaatschap? Neem dan contact met mij op via: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl