Aanvullende informatie stemming NN cao-resultaat

Na de ledenbijeenkomsten kun je nog tot 27 januari 2019 stemmen over het resultaat Cao NN. Hiervoor heb je reeds een link ontvangen. Om een completer beeld te krijgen kan je nu ook nog de presentatie nalezen van de ledenbijeenkomsten.

Deze presentatie tref je op de website aan: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-nn-group/nieuws/resultaat-na-ingewikkeld-onderhandelingsproces-nn

Presentatie ledenbijeenkomsten
Zoals we reeds hebben aangegeven in onze vorige nieuwsbrief leggen wij het resultaat neutraal aan je voor omdat er in het totaalpakket zowel plussen als minnen zitten. Dat dit voor ieder persoonlijk anders uit kan pakken is ons in de gezamenlijke ledenbijeenkomsten van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties en door alle reacties wel duidelijk geworden.

Je kan nog stemmen tot 27 januari 2019
Heb je nog niet gestemd, dan verzoeken we jou alsnog je stem uit te brengen. Let op: wanneer je je stem al hebt uitgebracht, kun je dit niet nog een tweede keer doen.
Bij het stemmen vernemen we graag waarom je voor of tegenstemt: geef dit ook duidelijk aan. Leden bij Delta Lloyd en leden bij NN stemmen apart. Wanneer er bij één van deze bedrijven er een negatief resultaat is, blijven de huidige cao’s en sociaal plannen (SKR voor NN) gelden. Je kunt dus aangeven of je voor of tegen bent en eventuele opmerkingen vermelden.

Rond 28 januari 2019 laten wij NN de uitslag weten en zo spoedig mogelijk daarna stellen wij jou op de hoogte.

Mede namens collega Ike Wiersinga,
Sandra Hendriks, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl