Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Resultaat na ingewikkeld onderhandelingsproces NN

Na een langdurig en lastig onderhandelingsproces is er over de cao, sociaal plan en sociaal kader sourcing voor 2 jaar een resultaat bereikt dat wij neutraal aan jou voorleggen. Naast harmonisatie van beide cao’s zijn er afspraken gemaakt over beloning, pensioen, inzetbaarheid en sociaal plan.

Er zitten plussen en minnen in daarom leggen wij neutraal voor
Zeker na zo’n lastig proces zitten er plussen en minnen in het resultaat. Het resultaat en de bijlagen harmonisatie en salarisschalen voegen wij toe. Hieronder zullen wij ook aangeven wat voor CNV Vakmensen de plussen en minnen zijn per thema. De thema’s zijn beloning, pensioen, sociaal plan en inzetbaarheid. En natuurlijk is er gekeken naar harmonisatie van beide cao’s.
Leden van NN en Delta Lloyd kunnen zich apart over dit resultaat uitspreken. Het gaat over het totaalpakket. Als er geen akkoord van de vakbondsleden komt, blijven de huidige cao’s gelden. Ik realiseer me dat het een heel pakket is geworden dat ook toelichting behoeft. Daarom komen CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties naar de locaties toe om vragen te beantwoorden. Pas daarna kun je stemmen.

Beloning: afspraken over loonsverhoging, NN-loonlijn, toeslagen, afschaffen pkb, performance management en buitendienst DL Per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 3% en per 1 oktober 2020 een loonsverhoging van 2% en zo snel mogelijk nadat leden akkoord hebben gegeven, een eenmalige uitkering van 1,5%.
In plaats van de door NN gewenste loonlijn gebaseerd op de Algemene Markt komt er een loonlijn gebaseerd op de NN-beleidsschalen. Dat wil niet zeggen dat het huidige NN salarisgebouw gaat gelden. Het salarisgebouw wordt gebaseerd op de Haylevels, zoals die vorige zomer zijn afgesproken.
Je behoudt in euro’s het salaris dat je nu hebt. Het kan echter zijn dat conform het salarisgebouw je betaald krijgt boven het maximum van je schaal. Dan krijg je een PT (persoonlijke toeslag behoud salaris (ptbs). Als er een collectieve loonstijging is dan wordt de toeslag daarmee verlaagd totdat je bent ingelopen. Er is ook een geïndexeerde PT-harmonisatie die geldt als je nu variabele beloning hebt, bijvoorbeeld VIC en voor de levensloopbijdrage van 4,07%, die nu voor NN-ers in het PKB zit. Er zijn ook nog een PT-geïndexeerd, PT-markt nominaal (arbeidsmarkttoeslag) en PT-markt waarneming. PKB wordt afgeschaft. Vakantietoeslag en 13e maand wordt maandelijks uitgekeerd. En de bovenwettelijke verlofdagen (3,14 %) worden weer verlof voor NN-ers. Deze kan je verkopen. Je krijgt niet meer een jaarlijks beoordelingsgesprek; dit vindt door het jaar heen plaats. Als je voldoet dan kan je een verhoging tussen de 1% en 5% krijgen o.a. als je goed presteert en je je goed ontwikkelt. Voor de buitendienst DL komt een deelakkoord. CNV Vakmensen is blij met de loonlijn als principe, met de geïndexeerde PT’s, de eenmalige uitkering, de loonsverhoging in 2019, de levensloopbijdrage als geïndexeerde PT. Minder blij zijn we met de loonsverhoging in 2020 (laag en laat in het jaar) en de bandbreedte salarisverhoging naar aanleiding van je performance. Wij hadden liever een standaard periodiek verhoging gezien als jij je werk gewoon goed doet en aan je ontwikkeling werkt.

Pensioen: afspraak voor 3 jaar met een overgangsjaar, geen stijging jouw bijdrage Voor pensioen is een afspraak van 3 jaar gemaakt. Het blijft in ieder geval een CDC-regeling en voor 2019 geldt dat de regeling door de huidige pensioenfondsen wordt uitgevoerd. Vanaf 2019 geldt dat de totale premie die werkgever en jij als werknemer betalen, 30% is. Jij blijft 6% premie betalen. En het nabestaandenpensioen(NP) is vanaf 2019 op risicobasis (dat geldt niet voor hetgeen je tot nu toe hebt opgebouwd). Wel is daarbij afgesproken dat als je uit dienst treedt je ouderdomspensioen standaard uitgeruild wordt voor NP. Voor 2020 en 2021 geldt ook nog dat de opbouw 1,875% is en dat de pensioenleeftijd 68 jaar wordt. En dan is er 1 CDC Pensioenfonds NN.

CNV Vakmensen is blij dat er geen IDC, maar een CDC-regeling komt. Voor NN-ers is de 6% premie een goede afspraak omdat deze naar 7% zou gaan in 2019, en een jaar later naar 7,5%. Het feit dat oude rechten blijven bestaan is ook positief. Doordat er een lagere premie betaald wordt zou er meer risico kunnen zijn. Dat wordt gecompenseerd door NP op risicobasis. En dat vinden we niet zo fijn.

Inzetbaarheid: accent op interne arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning
Alle huidige instrumenten en budgetten blijven behouden. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het accent komt te liggen op de interne arbeidsmarkt. Dus eerst kijken welke talenten er binnen de organisatie zijn voordat er naar buiten gekeken wordt. Daarvoor wordt inzichtelijk gemaakt wat NN voor medewerkers nodig heeft en krijgen interne medewerkers kansen om binnen NN aan het werk te blijven. Omdat CNV Vakmensen dit al jaren roept, en wij dit van leden en overige medewerkers manifest te horen kregen, zijn wij heel blij met deze afspraak.

Sociaal Plan: 2019 een overgangsjaar en 2020 Sociaal Kader Reorganisatie NN van toepassing
Voor 2019 geldt dat in principe het Sociaal Plan Delta Lloyd en SKR NN van toepassing blijven. Wel zijn daar om praktische redenen enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld dat het Reorganisatiekader voor alle reorganisaties gaat gelden, er 1 regeling is bij plaatsing in een functieschaal lager (PTBS), je kan aangeven als je weg wilt en een financiële vergoeding krijgt als je een plan hebt en je geen vacature achterlaat. Ook geldt dat de maximumbeëindigingsvergoeding 325.000 euro is.
Voor 2020 geldt voor iedereen het SKR NN dat dan Sociaal Plan NN heet. Als er adviesaanvragen zijn voor de datum 1 januari maar de uitvoering na die datum, dan geldt de regeling van de datum indiening adviesaanvraag. Over het Sociaal Kader Sourcing zijn enkele nieuwe afspraken gemaakt. CNV Vakmensen snapt dat het nodig is om praktische redenen om voor 2019 aanvullende afspraken te maken en dat er uiteindelijk 1 nieuwe regeling moet komen. Wel hadden we graag een langere looptijd dan 2 jaar gehad.

Harmonisatie: Soms DL-regeling, soms NN-regeling, soms een mix
Uit de bijgevoegde harmonisatieregeling blijkt dat soms de DL-regeling wordt gevolgd, soms de NN-regeling en soms een mix. Dat lijkt in balans te zijn. Blij zijn wij met de afspraak over 4 weken partnerverlof.

Eerst bijeenkomsten en dan is het woord aan jou
De vakorganisaties organiseren gezamenlijk bijeenkomsten op de locaties, waarvoor jij als lid uitgenodigd wordt.

 • 8-1-2019 van 10 tot 12 uur in Arnhem
 • 8-1-2019 van 10 tot 12 uur in Helmond
 • 8-1-2019 van 15.00 tot 17.00 uur in Zwolle
 • 9-1-2019 van 10.00 tot 12.00 uur in Nieuwegein
 • 14-1-2019 van 10.00 tot 12.00 uur in Amsterdam
 • 14-1-2019 van 14.00 tot 16.00 uur in Rotterdam
 • 15-1-2019 van 15.00 tot 17.00 uur in Den Haag
 • 16-1-2019 van 10.00 tot 12.00 uur in Ede

Meer duidelijkheid over de locaties en wellicht de data krijg je in een latere brief. Ik kan mij voorstellen dat je heel veel vragen hebt. Stel die vragen vooral tijdens de bijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten ontvang je een ledenbrief met de mogelijkheid om te stemmen.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid