Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Asbest op je werkplek: wat kun je doen?

Helaas komt het nog steeds af en toe voor dat werknemers op hun werkplek met asbest in aanraking komen. Wat kun je doen als jou dit overkomt? 

Stappenplan asbest op de werkplek

1. Leg het werk stil

Zodra je weet dat je bent blootgesteld aan asbest moet je het werk stilleggen. Informeer je collega's en werkgever over de situatie en zorg dat de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) wordt gebeld. In principe is het de bedoeling dat jouw werkgever de Arbeidsinspectie belt, maar als dat niet gebeurt kun je ook zelf bellen.

Verwijder nooit zelf het asbest. Na onderzoek van de Inspectie SZW zal een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest weghalen.

2. Neem geen werkkleding mee naar huis

De asbestvezels kunnen op jouw werkkleding terecht zijn gekomen.

3. Blijf weg van de plekken waar met asbesthoudend materiaal is gewerkt

Jouw werkgever moet de ruimtes waar asbesthoudend materiaal is gebruikt afsluiten en vermelden dat er gevaar voor blootstelling aan asbest is. Zorg dus dat je die plekken vermijdt.

4. Laat vastleggen dat je (mogelijk) bent blootgesteld aan asbest

Als je bent blootgesteld aan asbest, dan is het belangrijk dat dit officieel wordt vastgelegd. Jouw werkgever moet dit registreren in jouw personeelsdossier. Asbestgerelateerde ziekten ontstaan pas tientallen jaren na blootstelling. Mocht jij in de toekomst ziek worden, dan moet je bewijs van de blootstelling aan asbest kunnen overleggen.

Download de voorbeeldbrief aansprakelijkstelling asbest en stuur hem naar je werkgever.

5. Ga pas weer aan het werk als jouw werkplek gegarandeerd veilig is

Eist jouw werkgever dat je toch doorwerkt, dan heb je volgens de wet (artikel 29 van de Arbowet) het recht om dat te weigeren.

6. Stel een persoonlijk dossier samen

Het is belangrijk dat je alle gegevens over jouw blootstelling aan asbest op de juiste manier verzamelt en vastlegt. Nu weet je immers nog precies wat de situatie was. Je kunt dit doen in de vorm van een persoonlijk dossier.

Download hier het zelf in te vullen persoonlijk dossier

Stel je jouw werkgever aansprakelijk, dan moet je een kopie van de correspondentie tussen jou, je werkgever en de Inspectie SZW goed bewaren. Maak, als dat mogelijk is, ook foto's van de situatie. Deze kun je als bewijsmateriaal in je dossier opnemen.

Zijn er meer collega's blootgesteld aan asbest of waren er andere mensen bij toen jij in aanraking kwam met dit materiaal, dan kun je hen in jouw dossier opnemen als contactpersoon. Zij kunnen dan later voor jou getuigen als dat nodig is.

Bewaar het door jou samengestelde dossier op een plek waar je het makkelijk kunt terugvinden. Bij je administratie bijvoorbeeld.