Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Nieuwe Arbowet: wat verandert er voor jou?

Meer aandacht voor preventie en meer inspraak van werknemers: dat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe Arbowet die 1 juli 2017 is ingegaan. Maar wat betekent dat nou concreet voor jou? CNV Vakmensen zet het voor je op een rij. 

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers over gezond en veilig werken. Volgens de wet moeten werkgevers en werknemers samen zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Arbowet is vernieuwd omdat in de oude wet teveel nadruk lag op verzuim, terwijl juist het voorkomen van klachten en verzuim bij werknemers belangrijk is.

Open spreekuur

Om klachten en verzuim te voorkomen kun je - ook als je nog nergens last van hebt - de bedrijfsarts bezoeken. Daarvoor komt er een open spreekuur. Je kunt hier naartoe gaan zonder toestemming van je werkgever en je werkgever wordt niet van jouw bezoek aan het spreekuur op de hoogte gesteld.

Second opinion

Je kunt straks als werknemer een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. De kosten hiervan zijn voor de werkgever. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek in principe altijd toestaan, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat niet te doen. Alleen werknemers zelf kunnen een second opinion aanvragen.

Klachtenprocedure

Elke bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben. Hierin moet staan hoe je een klacht kunt indienen, hoe de klacht wordt onderzocht en hoe deze wordt beoordeeld. De beslissing over de klacht wordt niet genomen door mensen die bij de klacht betrokken zijn.

De werkvloer op

Bedrijfsartsen krijgen vrije toegang tot de werkvloer. Nu werken zij nog vanuit hun spreekkamer, maar op de werkvloer kunnen ze horen en zien wat er op de werkvloer gebeurt. Dat geeft ze een beter beeld van mogelijke oorzaken en preventie van verzuim.

Preventiemedewerker

In elk bedrijf moet minimaal 1 werknemer worden aangewezen als preventiemedewerker. De rol van preventiemedewerker wordt duidelijker. Ook moet hij of zij advies geven aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Inspraak

De overheid wil werknemers meer betrekken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarom krijgen werknemers via de werknemersvertegenwoordiging (OR of PVT) instemmingsrecht bij de keuze voor een preventiemedewerker én over de rol van de preventiemedewerker in de organisatie. Ook mogen bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen overleggen met de OR. Zo zijn ze meer betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Overgangsjaar

De nieuwe wet is ingegaan op 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners hebben vanaf die datum een jaar om volledig volgens de nieuwe wet te gaan werken.
Nieuwe Arbowet


Word nu lid

  • Deskundig advies  
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

En ontvang 50% korting