Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan KPN

CNV Vakmensen en andere vakbonden hebben na stevige onderhandelingen een resultaat bereikt over een nieuwe cao en Sociaal Plan. Het is een resultaat met plussen en minnen. Het is aan de vakbondsleden of dit resultaat kan worden omgezet in een akkoord. Breng dus nu je stem uit!

Proces
Begin november hebben we jullie geïnformeerd over de start van de onderhandelingen en de inzet waarmee wij als CNV Vakmensen en andere vakbonden de gesprekken zijn ingegaan. Van begin af aan was duidelijk dat er veel verschil zat in de inzet van de vakbonden en werkgever KPN. In een vijftal onderhandelingsrondes in november en december is dit verschil steeds kleiner geworden. Uiteindelijk zo klein dat CNV Vakmensen en alle andere vakbonden denken dat hetgeen nu voorligt het hoogst haalbare is, en dus als ‘resultaat van onderhandelingen’ aan jullie kan worden voorgelegd ter stemming. Bijzonder is dat we nooit eerder vóór einde van de looptijd van de huidige cao een nieuw resultaat hebben gehad.

Inhoud en beoordeling
In de bijlage kun je alle afspraken vinden die we hebben gemaakt. Hieronder worden een aantal punten toegelicht.
Het Sociaal Plan wordt met drie jaar verlengd. Dit plan regelt o.a. de financiële compensatie bij gedwongen vertrek bij KPN. Hierbij zijn twee situaties mogelijk. Een gefixeerde vergoeding of een beëindigingsvergoeding (conform artikel 5.3 en 5.4.uit het Sociaal Plan). Afgesproken is dat de eerste vergoeding sowieso nog drie jaar blijft bestaan. Dit is gunstig voor een grote groep KPN’ers die per 31-12-2018 in dienst waren. De beëindigingsvergoeding wordt echter aangepast naar nieuwe wetgeving waarbij een factor geldt van 1,7. Dit is een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie voor medewerkers met een lang dienstverband. Het feit dat het Sociaal Plan met drie jaar wordt verlengd inclusief het behoud van de gefixeerde vergoeding beschouwen we echter als een flink pluspunt.

De cao wordt met één jaar verlengd tot 1 januari 2023. Gedurende de looptijd vindt er een collectieve loonsverhoging plaats van 2,6% per 1 augustus en een éénmalige uitkering van €150,- bruto per 1 maart. We hebben met de werkgever lang gesteggeld over dit punt. We hebben gekeken naar de gemiddelde collectieve cao verhoging in Nederland die momenteel 1,9% over 2021 is. We hebben echter ook gekeken naar de huidige gemiddelde inflatie die behoorlijk aan het stijgen is. We kunnen niet in de toekomst kijken maar denken dat met deze afspraak in ieder geval de koopkracht voor volgend jaar op peil blijft.
De individuele salarisverhoging vindt plaats per 1 april. Het percentage van deze verhoging is ongewijzigd t.o.v. de vorige cao en afhankelijk van je Relatieve Salaris Positie (RSP) in je loonlijn.

Er is (een begin van een) Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) afgesproken. Medewerkers uit geboorte-jaren 1956 t/m 1958 kunnen in 2022 intekenen om 1 jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd vervroegd uit te treden en daarbij een financiële bijdrage van KPN tegemoet zien zoals deze door de overheid fiscaal mogelijk is gemaakt. KPN beperkt dit aanbod tot maximaal 75 medewerkers. Deze afspraak, waar we lang over hebben gesproken, is zeker niet conform onze inzet maar beschouwen we als het hoogst haalbare.

KPN zal 5 weken aanvullend geboorteverlof financieren tot 85% van het salaris. Ook dit beschouwen we als een begin van een betere afspraak. Zelf hadden we hoger ingezet. Verder zijn er enkele aanpassingen in de (studie- en rouw)verlof regelingen en duurzame inzetbaarheid en zullen er enkele studies plaatsvinden naar stand-by diensten en andere vormen van beloning. Ook hierbij zijn plus- en minpunten ten opzichte van onze inzet aan te geven.

Mooi is wel de afspraak over een bijdrage voor internationale solidariteit en ook dat de WW reparatie voor 5 jaar zal worden verlengd. Dit betekent dat de WW rechten voor KPN’ers op het hoogste niveau blijven.
Het voorstel van KPN om de maximale arbeidstijd per dag en per week te verruimen hebben we na lang onderhandelen van tafel kunnen krijgen.

Stemmen
Zoals boven toegelicht zijn de gemaakte afspraken een resultaat van onderhandelingen met plussen en minnen. Het is aan de leden om hierover een oordeel te vellen. 
Via deze link https://q.crowdtech.com/nYCSKL4t_k2ljSplVm50nA kan tot en met 13 januari a.s. gestemd worden.

Vragen en/of opmerkingen
Mede onderhandelaar en KPN collega Hans Tuinman en ik zijn (liefst per e-mail) beschikbaar om een nadere toelichting te geven. In verband met de kerstvakantie kan het antwoord soms enige tijd langer op zich laten wachten.
Als je wilt weten welke inzet we hadden aan het begin van de onderhandelingen klik dan op deze link: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/ict/cao-kpn-vm/

We wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
m.jukema@cnvvakmensen.nl

Downloads