Leden stemmen in met resultaat cao en sociaal plan KPN

De meerderheid van de leden van CNV Vakmensen bij KPN heeft voor het onderhandelingsresultaat gestemd over de cao 2022 en het sociaal plan 2022-2024. Vijf van de zes vakbonden aan tafel hebben een positieve uitslag kunnen presenteren. Dit betekent dat de nieuwe cao een feit is.

Proces


Een vakbond is een vereniging waar leden bepalen of er akkoorden worden gesloten of niet. In onze eerdere nieuwsbrief gaven wij al aan dat het een resultaat van onderhandelen was en dat wij als onderhandelteam zowel plussen als minnen konden benoemen. Jullie, als leden van CNV Vakmensen werkzaam bij KPN, konden dit ook, zo bleek uit de stemming. 59% heeft voor het akkoord gestemd. Maar dus ook 41% tegen. De stemming bij andere vakbonden leverde ook eenzelfde beeld op met uiteindelijk wel een positieve uitslag. Dit met uitzondering van de leden van de FNV. Zij hebben in meerderheid tegen gestemd. Wij hebben deze uitkomst vorige week met werkgever KPN besproken. Het liefst blijven we natuurlijk met alle vakbonden gezamenlijk optrekken. KPN heeft echter aangegeven niets meer te willen veranderen c.q. verbeteren aan het onderhandelingsresultaat. Daarop hebben alle vakbonden aangegeven deze situatie te accepteren waardoor de afspraken zullen gelden voor alle KPN’ers. Er wordt nu gewerkt aan een vernieuwde cao tekst die binnenkort beschikbaar komt.

Inhoud van jullie reacties


Voorstemmers geven aan zeer tevreden te zijn met het verlengen van het Sociaal Plan met 3 jaar, waarbij de (gefixeerde) vertrekvergoeding op peil blijft. Positieve punten voor de cao zijn met name de combinatie van afspraken die de gehele cao op een hoger niveau brengen.
Tegenstemmers zijn met name ontevreden over de (hoogte van de) loonsverhoging, (het gebrek aan) afspraken over ontwikkeling, het ontbreken van concrete ontziemaatregelen voor stand-by diensten en de karige RVU afspraak. We snappen deze tegenstemmen, daarom gaven we eerder ook geen stemadvies. Werkgever KPN is de onderhandelingen ingegaan met een strak mandaat. Kennelijk mogen de personeelskosten niet teveel oplopen. Dat heeft geresulteerd in een salarisverhoging waarvan we niet tevreden zijn maar wat, naar onze mening, wel het maximaal haalbare was. De afspraken over opleiding en ontwikkeling vallen ons ook tegen. KPN lijkt teveel de regie te willen houden waardoor een grote groep KPN’ers naar onze verwachting niet voldoende gebruik gaat maken van de mogelijkheden die er zijn. Over (de belasting bij) stand-by diensten hebben we een studieafspraak kunnen maken die we gedurende de cao willen uitvoeren. Hopelijk kunnen we in de volgende cao wel verbeteringen afspreken. Datzelfde geldt ook voor de RVU regeling.

CNV Vakmensen geen partij bij de KPN Lease regeling!


Diverse leden geven aan ook tegen te stemmen vanwege de Lease regeling die afgelopen jaar door KPN flink versoberd is. Echter, de leaseregeling maakt geen deel uit van de cao. We hebben als vakbond dus helaas geen invloed op deze regeling. Ze wordt eenzijdig door KPN bepaald.

Vragen en/of opmerkingen?


Schroom niet om KPN collega en mede onderhandelaar Hans Tuinman of mijzelf te benaderen bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen. Reacties kun je ook altijd kwijt op de. KPN cao pagina

Marten Jukema
Vakbondsbestuurder
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error