Leden CNV Vakmensen stemmen in met ICK cao

Begin dit jaar hebben jullie je stem kunnen uitbrengen over het eindbod ICK. De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers.

Eindbod
Helaas eindigde ook de laatste cao onderhandelingen voor een ICK cao met een eindbod. De onvrede hierover was duidelijk terug te vinden in jullie reacties op het eindbod. Daarnaast werd er in de reacties wisselend gereageerd op het loonbod van de werkgevers. Ondanks deze opmerkingen, heeft toch een meerderheid ingestemd met het eindbod. Dit betekent dat CNV Vakmensen samen met De Unie een nieuwe cao ICK afsluit met de werkgevers. De leden van het FNV hebben het eindbod afgewezen en ondertekenen de cao niet. Er is nog toenadering gezocht, maar dit heeft niet het gewenste effect bereikt.
Door de instemming is er per 1 januari een nieuwe cao ICK voor het jaar 2020. Alle afspraken uit het eindbod gelden voor de werknemers onder deze cao, zoals de 2,75 procent loonsverhoging. Zie voor alle afspraken het eindbod in de bijlage. Momenteel zijn we de afspraken aan het verwerken in de cao teksten. Zodra deze af zijn stel ik jullie hiervan op de hoogte.

Proces
Het proces bij ICK cao verloopt vaak vrij moeizaam. Werkgevers geven jaarlijks aan weinig financiële ruimte te hebben en daarnaast geven ze aan onvoldoende tijd te hebben om hun achterban mee te nemen in onze verbetervoorstellen. Dit is een terugkerend probleem. Om dit probleem te ondervangen heeft CNV Vakmensen het voorstel gedaan om nu voor de zomer bij elkaar te komen. Tijdens dit overleg kunnen we onze ideeën voor de cao bespreken en zo iedereen voldoende tijd geven om de achterban mee te krijgen. Zo willen we komen tot verdiepende gesprekken tijdens het cao traject om te kunnen afsluiten met een onderhandelingsresultaat op een goed niveau.
Onze inbreng in dit gesprek zal gaan over duurzame inzetbaarheid in elke levensfase, generatiepactregeling, ontwikkeling en de werktijden van ambulante medewerkers. Dit zijn thema’s die CNV Vakmensen het afgelopen jaar ook heeft ingebracht naar aanleiding van jullie input, maar waarbij de werkgevers aangeven meer tijd nodig te hebben. Heb je nog aanvullende thema’s voor dit overleg? Neem dan vooral contact met mij op.

Bij jou op bezoek
Graag kom ik in gesprek met de werknemers op de werkvloer. Misschien speelt er iets urgents in het bedrijf waar je werkzaam bent of heb je vragen of verbetersuggesties rondom jouw arbeidsvoorwaarden. Neem dan contact met mij. Ik kom graag langs om met jou en/of met je collega’s in gesprek te gaan.

Lidmaatschap vakbond
Voor meer invloed en sterkere vakbondsmacht aan de ICK tafel zijn leden nodig. Breng daarom deze nieuwsbrief onder de aandacht van je collega’s. Is je collega nog geen lid, dan is dit wellicht het moment om haar of hem lid te maken. Zie alle voordelen van het lidmaatschap op: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap.

Contact
Ik hoop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen rondom je werk of je lidmaatschap gerust contact met mij op via t.westerink@cnvvakmensen.nl.

Tamara Westerink
bestuurder
E t.westerink@cnvvakmensen.nl
M 06 51 20 29 91

Downloads