Gesprekken cao ICK

Afgelopen maandag is er weer overleg geweest over de cao ICK. Een dag waarin we helaas nog weinig voortgang hebben geboekt op de onderwerpen die op tafel liggen.

Reactie werkgever
Het eerste overleg stond in het teken van het uitwisselen en toelichten van de voorstellenbrieven van werkgevers en vakorganisaties. Nu was het deze keer aan de werkgevers om inhoudelijk te reageren op onze voorstellenbrief. Deze reactie kwam in beperkte mate. Waar wij vorig jaar nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd voor onderzoek en een onderbouwde reactie op o.a. het doorbetalen van de reistijd van ambulante medewerkers en een regeling om de laatste jaren voor pensionering een stap terug te kunnen doen, kwam hier slechts een "nee" op. Wel willen werkgevers meedenken in de afschaffing van jeugdlonen en zijn wij in gesprek over het duurzaam inzetbaarheidsbudget.

Rondom thuiswerken willen werkgevers kaderafspraken maken, maar binnen deze regeling geen vaste bedragen noemen. Bedrijven dienen de thuiswerkregeling zelf in te vullen met de eigen OR.  Voor de volgende gesprekken ben ik erg benieuwd naar jouw ervaring. Hoe is het thuiswerken nu geregeld in het bedrijf waar je werkzaam bent? Krijg je speciale vergoedingen in verband met het thuiswerken?

Loonruimte
Werkgevers geven daarnaast aan dat er weinig tot geen ruimte is binnen de meeste bedrijven voor een loonstijging. Veel bedrijven in de sector hebben het al langere periode zwaar en zijn vollop in transitie. De coronacrisis heeft daarbij diverse bedrijven hard geraakt. Uiteraard is er ook een groep bedrijven die profijt heeft, maar deze is beperkt tot zo'n 25% van de achterban van de werkgevers in de ICK-sector. Werkgevers stellen daarom voor om in de cao ruimte te bieden aan bedrijven om de afgesproken cao loonstijging niet toe te hoeven passen. Het bedrijf zal hierbij dan aan specifieke voorwaarden moeten voldoen. CNV Vakmensen is erg benieuwd hoe jij tegen deze mogelijkheid aankijkt. Moet er een dergelijke ruimte komen in de cao en welke voorwaardes zijn dan belangrijk? Tot slot de vraag wat zou jij een passende loonstijging vinden in de sector of het bedrijf waarbij je werkzaam bent?

Proces en contact
Op 14 december is de volgende onderhandelingsronde gepland. Het zal nog een lastig proces worden om nader tot elkaar te komen, maar we gaan de 14e weer ons uiterste best doen om goede afspraken voor jou en de sector te maken. Heb je ideëen, suggesties en/of antwoorden op de vragen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met mij op. Dit is het eenvoudigst via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Heb je andere vragen rondom je werk of je lidmaatschap, neem dan gerust via bovenstaand mailadres contact met mij op.

Geen lid?
Heb je collega's die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen? Wijs ze dan op de voordelen van ons lidmaatschap. Ze zijn te vinden op: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap. Op onze website staat naast veel informatie ook een inschrijfformulier.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 5120 2991
E : t.westerink@cnvvakmensen.nl