CNV Leden stemmen (nipt) vóór cao-resultaat KPN

De ledenraadpleging naar aanleiding van het cao resultaat bij KPN maakte duidelijk dat er teveel vragen leven over de nieuw voorgestelde verlofregeling. CNV Vakmensen is naar aanleiding hiervan tussentijds in gesprek gegaan met KPN. Dit heeft geleid tot aanvullende en verduidelijkte afspraken. Zie bijlage. Leden van CNV Vakmensen stemmen (nipt) vóór het cao resultaat. Aangezien 4 van de 5 bonden instemmen is de cao daarmee een feit.

Ergernis over nieuwe verlofregeling
Leden van CNV Vakmensen hebben tijdens de ledenraadpleging duidelijk aangegeven erg veel twijfels te hebben over de voorgestelde verlofregeling per 1-1-25. Er is zorg omdat nog niet alles uit deze regeling volledig is uitgewerkt en daarmee nog niet duidelijk is. Daarnaast zou uit de tekst van het onderhandelingsresultaat kunnen worden gelezen dat opgebouwde (surplus) uren verdwijnen of niet meer meetellen. Ook wordt de afhankelijkheid van de relatie met de leidinggevende als punt van kritiek benoemd. Dit leverde een fors aantal negatieve stemmen op.

Gesprek met KPN
Het onderhandelteam van CNV Vakmensen heeft dit commentaar zeer ter harte genomen. Zelf hadden we in onze vorige nieuwsbrief al aangegeven niet blij te zijn met deze verlofregeling maar deze te beschouwen als ‘resultaat van onderhandeling’. Andere elementen uit het onderhandelingsresultaat worden echter grotendeels door de leden als positief gezien. Daardoor hebben we aan KPN gevraagd om tussentijds nader te overleggen over de verlofregeling. Tijdens dit gesprek zijn alle zorgen en onduidelijkheden van de CNV leden nadrukkelijk aan de orde gekomen. Op basis daarvan heeft KPN aanpassingen gedaan en verduidelijkingen doorgevoerd op (boven)wettelijke vakantiedagen, compensatieverlof, gekochte of sabbatical dagen en surplus uren. Zie de sheet als bijlage bij deze nieuwsbrief. Ook heeft men schriftelijk toegezegd extra aandacht te zullen geven aan het scheppen van de noodzakelijke vertrouwensband tussen leidinggevende en medewerker.

Resultaat cao
Op basis van de uitgebrachte stemmen kan CNV Vakmensen (nipt) instemmen met de nieuwe tweejarige cao. Andere bonden, tot onze teleurstelling met uitzondering van de FNV, kunnen ook instemmen. Daarmee is de cao een feit. Maar de verlofregeling zal de komende tijd nog steeds nader moeten worden uitgewerkt. Het onderhandelteam van CNV Vakmensen beseft zich terdege dat, ondanks de gerealiseerde aanpassingen, zeker nog niet alle zorgen zijn weggenomen. De komende tijd moeten open eindjes nader worden ingevuld. Daar zullen wij scherp op toezien. Onder andere in ons maandelijks overleg met HR. Mocht in 2025 blijken dat de regeling ondanks alle waarborgen negatief uitpakt dan zullen we dit als eerste onderhandelpunt voor de volgende cao op de agenda zetten.

Vragen en/of onduidelijkheden
Het onderhandelteam van het CNV Vakmensen is van harte bereid om antwoord te geven op je vragen. Hiervoor kun je terecht bij: Hans Tuinman (hans.tuinman2@kpn.com) 06-29526477, Jeroen Stalenhoef (jeroen.stalenhoef@kpn.com) 06-55157986 en ondergetekende.

Voor nadere informatie over CNV en KPN kun je ook kijken op de cao pagina van CNV Vakmensen: Cao KPN | CNV Vakmensen - ICT | CNV Vakmensen

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
T: 06-13204112

 

Downloads